Jak najít lékaře

Jak najít lékaře

Kdo je zodpovědný za zajištění zdravotní péče?
Vaše zdravotní pojišťovna, u které jste zaregistrováni.

Za co zdravotní pojišťovna zodpovídá?
Za místní a časovou dostupnost zdravotní péče, tj. aby byl lékař / zdravotnické zařízení v dostatečné blízkosti místa vašeho bydliště. A abyste na odborný zákrok čekali jen přiměřeně dlouhou dobu.

Jak najít lékaře?
Zjistím, u jaké zdravotní pojišťovny jsem registrován. Zkontaktuji ji telefonicky nebo navštívím její webové stránky.

Co mám po pojišťovně chtít?
Telefonicky: Sdělím operátorovi, že nemohu najít lékaře (praktického, zubaře apod.) v místě, kde bydlím. K prokázání totožnosti potřebuji svoje identifikační údaje (např. rodné číslo, místo narození apod.).
Na webu: Najdu e-mailový kontakt a napíšu svůj požadavek (sekce Kontakty). Nebo si najdu konkrétního lékaře ve vybrané lokalitě prostřednictvím registru poskytovatelů zdravotní péče u pojišťovny.

Pojišťovna mi informaci neposkytla, co teď?
Zkusím navštívit Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (https://nrpzs.uzis.cz/) a na jejich webové stránce vyplním, jakého lékaře hledám (např. praktický lékař, zubař apod.) společně se svým místem bydliště. Lékaře pak mohu kontaktovat přímo.

Další článek:
Předchozí článek: