Komunitní aktivity na Tišnovsku

Komunitní aktivity na Tišnovsku

Zájem o regionální produkci stále roste. Zákazníci žádají produkty s původem, čím dál více se ptají na způsoby pěstování rostlin a jejich zpracování, na životní podmínky zvířat. Ne každý může mít doma hospodářství nebo zpracovnu, chtěli bychom vám tedy přiblížit některé zajímavé komunitní aktivity na Tišnovsku.

Obnova zahrad a sadů v klášteře Porta coeli
V klášteře Porta coeli působí neformální stejnojmenná skupina dobrovolníků. Spolupracuje se spolkem Hojnost a dalšími českými i zahraničními organizacemi na dobrovolnických brigádách. Cílem je obnova starých sadů a navrácení jejich produkčních funkcí. Podařilo se vyčistit a zkultivovat prostor zahrady za Podhoráckým muzeem, i za ovčínem. V září se chystá mezinárodní výměna mládeže na téma záchrany starých odrůd ovoce a 3.  října od 10 do 16 hodin proběhne moštování pro veřejnost s možností ochutnat staré odrůdy ovoce a poradit se s pomologem.

Aktivity spolku Hojnost
Hlavním tématem spolku jsou potraviny, jejich původ, produkce, zpracování a přeprava. Provozují Spižírnu, kde členové a členky společně organizují a rozdělují hromadné objednávky biopotravin a dalších produktů přímo od výrobců či dodavatelů. V rámci komunitou podporovaného zemědělství si odběratelé předplácí podíl z produkce zemědělce na sezónu dopředu, čímž s ním sdílí náklady, rizika i výnosy. Od října bude možné využívat bezobalovou prodejnu Tišnovská spižírna, kterou zájemci o podporu ekozemědělství budou provozovat společně. Vznik prodejny je možné podpořit nákupem benefiční poukázky na www.darujme.cz/projekt/1203304.

Komunitní zpracovna v Tišnově
Zpracovnu pro výrobu a odbyt regionálních potravin připravujeme do prostor pod Kinem Svratka. Nyní revidujeme dokumentaci dle připomínek krajské hygienické stanice, abychom se v našem záměru posunuli. Produkty ze zpracovny by mohly být odbavovány např. prostřednictvím kavárny Coffein v budově MěKS, případně prostřednictvím vznikající Tišnovské spižírny.

Projekt Regiony sobě
Na webové stránce www.regionysobe.cz jsou v současné době profily již cca 2 000 zajímavých podnikatelů, výrobců potravin, ubytovatelů, řemeslníků apod. Každý z vás jistě zná ve svém okolí zajímavého výrobce potravin, řezníka, cukráře, řemeslníka, provozovatele stravovacího nebo ubytovacího zařízení, neváhejte tedy a zašlete nám jejich kontakt. Propagace prostřednictvím webové stránky je zdarma.

Milan Kouřil

Další článek:
Předchozí článek: