Zářijové kalendárium Tišnovska

Zářijové kalendárium Tišnovska

2. ZÁŘÍ – PŘED 100 LETY
Ve čtvrtek 2. září 1920 bylo za přítomnosti četných představitelů města a okresu slavnostně otevřeno městské reformní reálné gymnázium v Tišnově.  Vlastní výuka byla zahájena v pondělí 6. září ve dvou třídách pro 58 chlapců a 22 dívek a probíhala prozatím v prostorách obou měšťanských škol, neboť vlastní gymnazijní budova byla postavena až v létech 1924–25 (pozdější přístavba pak byla dokončena v roce 1937). Řízením školy byl pověřen Tomáš Šílený, bývalý ředitel II. českého státního gymnázia v Brně, pobývající v té době v Tišnově na penzi.

5. ZÁŘÍ – PŘED 100 LETY
V neděli 5. září 1920 byla v Tišnově pod vlivem sociálně demokratické strany založena Dělnická tělocvičná jednota. Po založení komunistické strany pak většina cvičenců z této jednoty přešla do FDTJ (Federace dělnických tělovýchovných jednot), která byla ustavena v hostinci U Hammingerů 19. března 1922.

6. ZÁŘÍ – PŘED 15 LETY
V úterý 6. září 2005 ve 13 hodin bylo oficiálně zahájeno půjčování v nové knihovně v Jamborově domě na Brněnské ulici. Již v předvečer se uskutečnil den otevřených dveří, při němž si občané mohli prohlédnout nové prostory a přítomné knihovnice zodpověděly jejich dotazy. Z původních knihovních místností umístěných v patře nad Kinem Svratka bylo do Jamborova domu přestěhováno zhruba 23 tisíc svazků.

9. ZÁŘÍ – PŘED 125 LETY
V pondělí 9. září 1895 se v nedalekém Rojetíně narodil Rudolf Kvasnica. Od dětství hrával v místní kapele na basovou křídlovku, v roce 1913 absolvoval s vyznamenáním varhanickou školu Leoše Janáčka v Brně, později ještě vystudoval na nově založené konzervatoři dirigování a klavírní hru. V létech 1920–43 byl dirigentem, sbormistrem a kapelníkem Národního (později Zemského) divadla v Brně, následně se stal šéfem opery Českého lidového divadla tamtéž. V období 1946–54 vedl symfonický orchestr v Gottwaldově, dalších šest let působil ve Státním divadle v Karlíně. Uplatnil se také jako dirigent při vystoupeních ruského baletu v Londýně, Berlíně, Paříži a Bruselu. Roku 1961 získal titul zasloužilý umělec. Současně byl  autorem několika chrámových hudebních děl včetně mší, složil i šest operet, řadu písní, sborů a drobných klavírních skladeb. Zemřel 18. prosince 1986.

13. ZÁŘÍ – PŘED 135 LETY
V neděli 13. září 1885 se v Ruprechtově u Vyškova narodil Arnošt Gottwald. Pracoval jako stavební asistent a cestmistr, mezi válkami působil v tehdejším okresu Bystřice nad Pernštejnem, později žil v Tišnově. Prakticky až do své smrti 10. března 1981 vlastnil platný řidičský průkaz a počátkem 80. let šlo pravděpodobně o nejstaršího skutečně jezdícího šoféra v celé Evropě, o němž připravovala reportáž i Československá televize. Jeho prvním vozidlem byl v roce 1912 motocykl PUCH, poté jej vystřídal automobil Adler, od konce 2. světové války pak jezdil už jen skvěle udržovanou stařičkou Tatrou 57 se státní poznávací značkou BO-58-01.

14. ZÁŘÍ – PŘED 115 LETY
Ve čtvrtek 14. září 1905 se narodil Bohumil Křivan, který byl od roku 1940 více než 35 let předsedou organizace zahrádkářů v Tišnově a stál také v čele tišnovských včelařů. Měl významný podíl na vybudování tří zdejších lisoven ovoce. Zemřel 21. ledna 1976.

19. ZÁŘÍ – PŘED 75 LETY
Ve středu 19. září 1945 zemřela na své samotě poblíž Víckova spisovatelka, filozofka a obhájkyně ženských práv Anna Pammrová. Podrobnější materiál o ní z pera Heleny Pernicové, předsedkyně zdejší Společnosti Anny Pammrové, jsme zveřejnili v minulých Tišnovských novinách.

25. ZÁŘÍ – PŘED 75 LETY
V úterý 25. září 1945 se v Tišnově narodil Jan Běluša, pozdější přední moravský sběratel nerostů a jeden ze spoluzakladatelů zdejší mezinárodní mineralogické burzy. Svými sběry zásoboval mineralogicko-petrografické oddělení Moravského zemského muzea v Brně, nezapomínal ani na Podhorácké muzeum v Předklášteří a řadě středních a základních škol věnoval kompletní výukové školní sbírky. Rovněž se stal spoluzakladatelem speleologického kroužku v Tišnově, kde se aktivně zapojoval do průzkumu a zpřístupňování květnického podzemí. Zemřel 12. srpna 2002.

26. ZÁŘÍ – PŘED 470 LETY
Pátkem 26. září 1550 (podle juliánského kalendáře) je datován jeden z úvodních zápisů v nejstarší dochované tišnovské městské knize, uložené dnes v rajhradském archivu. Týká se prodeje usedlosti Adama Poláka. Mezi ručiteli byl i Johannes kantor, první jménem známý učitel tišnovské školy. Kniha zachycuje také různé soudní a dějinné záležitosti z prakticky celé druhé poloviny 16. století.

27. ZÁŘÍ – PŘED 20 LETY
Ve středu 27. září 2000 bylo schodištní okno tišnovské radnice nahrazeno vitráží, kterou dle požadavků vedení města navrhlo a zhotovilo brněnské Studio A Typ. Oslovenými autory byli Aleš Hlávka a Hana Daňková. Cena díla, oficiálně představeného v předvečer svátku české státnosti, činila 214 400 Kč.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: