Dny evropského dědictví 2020 v Porta coeli

Dny evropského dědictví 2020 v Porta coeli

I v letošním roce se zajímavé a nepřístupné památky otevřou pro veřejnost během Dnů evropského dědictví. European Heritage Days (zkráceně EHD) mají za cíl posílení povědomí o národním kulturním dědictví. V září si je můžete na Tišnovsku vychutnat v Lomnici a v Předklášteří.

Porta coeli: Kde přebývaly abatyše…
V areálu kláštera Porta coeli proběhnou Dny evropského dědictví v sobotu 19. září 2020 od 14 do 17 hodin. Tentokrát se návštěvníkům naskytne možnost vidět zblízka budovu opatství a špitální zahradu. Jsou to prostory veřejnosti běžně nepřístupné, zajímavé svou architekturou.

Areál cisterciáckého opatství Porta coeli patří k nejrozsáhlejším církevním stavbám v České republice. Středověké raně gotické jádro kláštera  obklopuje soubor konventních a hospodářských budov většinou z období baroka. Jedinou renesanční stavbou v areálu je opatství, dokončené v druhém desetiletí 17. století. Bylo sídlem abatyše, nejvyšší představené kláštera. Na opatství navazují konventní budovy, presbytář klášterního, později farního kostela, hovorna a přiléhá k němu opatská zahrada, také nazývaná špitální. Celá tato část kláštera totiž po prusko-rakouské srážce u Tišnova v roce 1866 sloužila jako špitál pro raněné vojáky.

Dny evropského dědictví zaštiťuje Podhorácké muzeum, pobočka Muzea Brněnska, ve spolupráci s Dobrovolníky pro Porta coeli a za podpory cisterciáckého opatství Porta coeli, klášterního pivovaru Porta coeli a kavárny Porta coeli.

Součástí prohlídek (ve 14, 15 a 16 hodin) bude výklad o daném tématu a ochutnávka jablečných produktů z klášterních sadů. Vstup volný.

Irena Ochrymčuková

Další článek:
Předchozí článek: