Červencové kalendárium Tišnovska

Červencové kalendárium Tišnovska

1. ČERVENCE – PŘED 40 LETY
V úterý 1. července 1980 se součástí Tišnova staly sousední obce Hradčany, Štěpánovice, Lomnička, Šerkovice, Jamné–Hájek a Železné. Národní výbory původně samostatných obcí se naposledy sešly v první půli června a poté vytvořily nový Městský národní výbor Tišnov, který měl 144 členů. Po sloučení měl Tišnov 12 022 obyvatel; integrované obce se staly znovu samostatnými v roce 1990.

2. ČERVENCE – PŘED 135 LETY
Ve čtvrtek 2. července 1885 byla soukromou Rakouskou společností státní dráhy StEG předána do užívání železniční trať Brno–Tišnov, dodnes nazývaná „stará Tišnovka“. O tři dny později byla trať oficiálně otevřena, přičemž krátce po poledni přijel slavnostním vlakem z Brna i rakouský arcivévoda Salvátor se ženou, o čemž si budete moci podrobněji přečíst v příštím čísle. Původní trať vedla až k předklášterskému cukrovaru, ve všední dny po ní jezdily 3–4 páry vlaků a cesta trvala přibližně hodinu a půl. Necelých 30 kilometrů dlouhá dráha přišla na tehdejších 1,57 milionu zlatých.

3. ČERVENCE – PŘED 60 LETY
V neděli 3. července 1960 zemřel František Hanák, první tišnovský fotbalista, který to z Ostrovce dotáhl až do 1. ligy. Narodil se 30. března 1917, začínal ve zdejší Podhorácké Slavii, poté hrál za AFK Tišnov a v sezóně 1941–42 odehrál tři ligové zápasy za SK Židenice, v nichž vstřelil jeden gól. Stalo se tak 7. září 1941 v utkání proti týmu ASO Olomouc, jehož branku hájil Vladimír Doležal, rodák z Velkého Meziříčí (* 17. května 1918), který více než 20 posledních let svého života bydlel v Tišnově a jehož úmrtí rovněž spadá do kulatých červencových výročí, neboť se tak stalo v sobotu 8. července 2000.

11. ČERVENCE – PŘED 145 LETY
V neděli 11. července 1875 se v Hradčanech narodil Jindřich Sedlák. Vyučil se zámečníkem, poté absolvoval průmyslovku. V roce 1921 byl, tehdy jako sociální demokrat, zakládajícím členem KSČ na Tišnovsku a až do začátku 2. světové války působil ve funkci ředitele zdejší okresní nemocenské pojišťovny; současně byl řadu let náměstkem starosty Aloise Řezáče. 8. května 1945 se na 9 dnů stal předsedou poválečného revolučního národního výboru města a vzápětí byl ustanoven předsedou okresního národního výboru. Z funkce odstoupil v roce 1947. Zemřel 1. června 1956.

11. ČERVENCE – PŘED 15 LETY
V pondělí 11. července 2005 zemřel PhDr. Karel Fic, CSc. Jazykovědec, historik a dlouholetý redaktor Tišnovských novin se narodil 18. června 1946, v roce 2013 byl in memoriam jmenován čestným občanem města. Podrobně jsme o něm psali v červnovém čísle ročníku 2018.

17. ČERVENCE – PŘED 15 LETY
V neděli 17. července 2005 byla po rozsáhlé rekonstrukci pro veřejnost znovuotevřena hlavní budova tišnovského vlakového nádraží, moderní, bezbariérová a prostornější než dříve. Součástí slavnostního zahájení provozu byl i den otevřených dveří, přehlídka kolejových vozidel a výstavka dětských prací.

21. ČERVENCE – PŘED 90 LETY
V pondělí 21. července 1930 se narodil Ladislav Suchomel, pozdější čestný občan Tišnova. Materiál k nedožitým devadesátinám držitele Řádu TGM za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva, který zemřel 29. července 2019, připravuje do říjnového čísla Jan Kos.

24. ČERVENCE – PŘED 55 LETY
V sobotu 24. července 1965 zemřel na zástavu srdce MUDr. František Štěrba. Narodil se 15. listopadu 1893 ve vsi Semice u Písku. Jako jediný z pěti dětí mohl studovat, nejprve gymnázium v Písku, poté lékařskou fakultu v Praze. Narukoval do 1. světové války a z fronty se dostal do nemocnice v Lublani, kde získal praxi. Po válce se vrátil domů s manželkou a třemi syny. Působil ve Strážku, pak se přestěhoval do Tišnova, kde bydlel ve vile dr. Borkovce a poté v budově spořitelny na Komenského náměstí, kde měl i ordinaci. Po zabrání Sudet se stal členem Obrany národa, 8. října 1941 byl zatčen a do 2. června 1942 vězněn v koncentračním táboře v Osvětimi. Vrátil se s podlomeným zdravím a zůstal pod dozorem gestapa. Po uzdravení obnovil lékařskou praxi; v roce 1951 se odstěhoval do Brna, kam za ním dojížděli i věrní tišnovští pacienti. Na vlastní přání byl pochován na místním hřbitově.

25. ČERVENCE – PŘED 180 LETY
V sobotu 25. července 1840 se narodil Ignát Vlk. Pocházel z Poličky, v roce 1862 se stal učitelem na čtyřtřídní farní škole v Tišnově. Od té doby (s výjimkou působení v Uherském Brodě v období 1867–73) žil v našem městě, oženil se tu s Emilií Kopřivovou z Předklášteří a stal se druhým ředitelem měšťanské školy. Byl propagátorem českého společenského života v jinak spíše německém prostředí, působil ve čtenářském spolku a zasloužil se i o zřízení místní záložny. Svými kolegy byl zvolen starostou Učitelské jednoty. Zemřel 24. listopadu 1905.

27. ČERVENCE – PŘED 55 LETY
V úterý 27. července 1965 zemřel v Praze Benedikt Kocián, tišnovský rodák (*28. dubna 1891), který se stal velkým propagátorem sportu v Latinské Americe, především v Argentině a Chile. V roce 2015 byl za přítomnosti svého vnuka in memoriam jmenován čestným občanem Tišnova. Podrobně jsme o něm psali v zářijovém čísle ročníku 2016 a ještě detailněji je o něm pojednáno v Almanachu Tišnovin II, vydaném spolkem Continuum vitae.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: