Hledejte s námi místa s tajemstvím

Hledejte s námi místa s tajemstvím

Před pár lety jsem si prohlížel fotoalbum mého kamaráda z Vysočiny. Byť je to mladý kluk, tak nearchivuje fotky v digitální podobě, ale nechává si je tisknout a potom je zakládá. Rád chodí na výlety po krajině a vždy si hledá nějaký cíl své cesty. Jednou začal hledat smírčí kameny. Zaujalo mne to. Odkud se berou a jak  na ně přišel? Půjčil mi útlou knížečku s názvem „Smírčí kameny na Vysočině“ od Hynka Jurmana. Autor je původem strojní inženýr, ale leta se věnuje turistickému ruchu. Jeho knížka o smírčích kamenech  je čtivá a vypráví příběhy, které se vážou k jednotlivým místům. Samozřejmě jsem v ní hledal, zda v ní objevím nějaký smírčí kámen v Tišnově, a našel jsem.

Právě příběhy smírčích kamenů jsou zajímavé. Co to vlastně jsou smírčí kameny? Ve středověku bylo uplatňováno tzv. smírčí právo, které bylo uloženo provinilci,  aby odčinil svůj zločin. Vedle odškodnění postižené rodině mu byl uložen nějaký úkol. Tím mohlo být i vytesání kamenného kříže a jeho umístění do místa, kde se zločin odehrál. Křesťanská symbolika je více než jasná. Podobně začaly vznikat i smírčí nebo křížové kameny, na nichž byl vytesán kříž. Křížové kameny byly umisťovány také jako upomínka na nejrůznější tragické události. V České republice se katalogizací kamenných křížů zabývá Společnost pro výzkum kamenných křížů při Městském muzeu v Aši a na jejich webových stránkách (www.smircikrize.cz) naleznete mnoho informací, pokud vás to zajímá, tak se na ně podívejte.

Vraťme se ale do Tišnova. V knize od Hynka Jurmana nalezneme hned dva příběhy o křížových kamenech, které mají vztah k Tišnovu. Ten první příběh je spjat  s rytířem, který se údajně vracel z křížové výpravy do Svaté země. Nedaleko dnešního vlakového nádraží na Klášterské ulici prý býval tábor johanitů a rytíře jen kousek od této komandy někdo zabil. Na tom místě byl vztyčen křížový kámen 90 cm vysoký a 62 cm široký a je na něm vytesán maltézský kříž. Původně byl tento kámen zazděný do terasu naproti číslu popisnému 355. Posléze byl přemístěn na místo jiné. Do těch míst jsem se jednou vydal a kámen jsem hledal, což nebylo snadné, ale nakonec jsem jej objevil. Upřímně řečeno si myslím, že by si zasloužil důstojnější místo. Řešení se nabízí, o kousek dál je Mullerův dům s předzahrádkou. Byť jsou křížové kameny pokládány v místě události, tak tento kámen byl již jednou přesunut, tak proč mu nedopřát kulturní místo. Třeba by majitelé pozemku na takový nápad slyšeli a jistě by se nezdráhaly ani evidenční a správní úřady.

Druhý příběh se vztahuje k událostem „krvavých Vánoc“ z roku 1620, kdy se polští žoldáci pod vedením hejtmana Lisowského rozhodli na své cestě z bitvy u Bílé hory zastavit u Tišnova. Kromě toho, že město obklíčili a žádali „výpalné“, tak to samé chtěli vymáhat i v okolních vesnicích. Proti jejich úsilí se však postavil šik záškodníků, které vedl tišnovský krčmář Cupák. Lisowský poslal dva členy své jízdy, aby jeli do Lomnice se vzkazem pro pana Kounice s částkou za výpalné. Za výjezdem z Tišnova je přepadla Cupákova skupina, jednoho z mužů zabila a druhý unikl a vzbouřil polské vojáky. Na tomto místě se potom objevil druhý křížový kámen 117 cm vysoký a 72 cm široký, je na něm kříž a meč. Pokud byste jej hledali, tak se nachází na výjezdu z Tišnova na Lomničku na straně u Penzionu. Když jsem jej hledal, byl zarostlý travou a kámen byl trochu naprasklý.

Když jsem se pídil po tom, komu vlastně takové kameny patří, tak jsem se dopátral toliko k tomu, že jsou součástí pozemku, na němž stojí a že je v moci majitele, zda se o takové památeční artefakty stará či nikoli. Takových drobných staveb je v našem okolí bezpočet, ať už se jedná o stavby sakrální či nikoli. Je skvělé, že mnoho z nich má ve své péči město Tišnov a že je postupně opravuje či restauruje, jako například Břenkův kříž. Nicméně je spousta jiných drobných staveb, u nichž se vlastně ani pořádně neví, komu patří, a které nejsou ani nikde evidovány. Ale i tyto si zaslouží naši pozornost a péči, protože vypráví příběhy našich předků.

Proto bychom v redakci Tišnovských novin byli moc rádi, kdybyste se kolem sebe dívali, až půjdete na procházku po Tišnově a blízkém okolí, a poslali nám fotky takových objektů, ať už jsou to kapličky, boží muka, kříže či křížové kameny s popisem místa, kde stojí. Budeme rádi za každý tip a třeba se nám podaří všechna místa zmapovat a iniciovat aktivitu k jejich uchování, opravě či restaurování. Budeme se proto těšit na vaše fotky s popisem, které můžete posílat na e-mail naší redakce: noviny@kulturatisnov.cz, ti nejpilnější z vás od nás dostanou dárek. Přejeme vám příjemné procházky po našem městě.

Pavel Hanák

Další článek:
Předchozí článek: