Projekty DSO Tišnovsko

Projekty DSO Tišnovsko

Tišnovsko je dobrovolný svazek 48 obcí. Jedním z jeho cílů je i příprava a realizace společných projektů, které rozvíjí naše území jako celek. Mohou to být projekty tzv. tvrdé, např. pořízení velkoobjemových kontejnerů pro BRKO, kompostérů či systému door-to-door, pořízení mobilního pódia,  opravy asfaltových povrchů či místních komunikací ve svazkových obcích, nebo se může jednat o tzv. měkké projekty, mezi které patří podpora území v oblasti kultury – TyJáTr FEST, odborné vzdělávání a semináře pro představitele obcí, přednášky o záchraně života pro obyvatele regionu apod. Novou činností svazku je i spolupráce obcí v oblasti svazkového školství. Touto cestou chceme prezentovat ukázku některých úspěšných projektů svazku, na kterých jsme se přesvědčili, že je skutečně výhodné v některých oblastech rozvoje území táhnout za jeden provaz.

Svazková mateřská škola VENKOV
Svazek Tišnovsko se v roce 2019 stal zřizovatelem nové svazkové mateřské školy VENKOV v obci Železné. Obce společného školského systému tvoří Šerkovice, Hluboké Dvory, Rohozec, Unín, Bukovice a obec Železné. Mateřská škola sídlí v přírodním a klidném prostředí, se skvělou dostupností pro hromadnou i individuální dopravu. MŠ pro 50 dětí je dvoutřídní a jejím bonusem je cílená logopedická prevence.

Mobilní pódium
Každoroční problém obcí, jak zajistit bezpečné a kvalitní zázemí pro pořádání svých místních akcí, se svazek Tišnovsko rozhodl vyřešit pořízením zastřešeného mobilního pódia, které nabídne využití kompletní zastřešené sestavy o rozměru 8 × 6 m všem členským obcím. Mobilní pódium, tj. zastřešení z kvalitní pevné hliníkové konstrukce obloukového tvaru značky LITEC a 20 podest certifikovaného systému Nivtec, včetně zábradlí a schodů, dodala svazku firma MusicData, s. r. o. Systém představuje rychlý a bezpečný způsob, jak zvládnout stavbu tohoto profesionálního pódia bez použití nářadí a spojovacího materiálu. Celkové náklady pořízení pódia činily 1 031 019 Kč.

Centrum společných služeb
DSO Tišnovsko se k 1. 7. 2016 zapojilo do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí a bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně „Centra společných služeb“, financovaného z ESF prostřednictvím OPZ. Naše CSS od této doby poskytuje obcím potřebné a požadované služby v oblastech veřejné správy s důrazem na samostatné kompetence. Více informací na webu: www.dsotisnovsko.cz/centrum-spolecnych-sluzeb-css/.

Zdravý život pro každého
Svazek Tišnovsko pořádá v rámci zapojení se do projektu Zdravý JMK sérii každoročních seminářů pro veřejnost. První série na téma „záchrana života“ proběhla v roce 2019 v pěti členských obcích DSO. V roce 2020 je nosným tématem „hygiena“ a workshopy s nutriční specialistkou o zdravém stravování. Pro aktuální informace termínů školení sledujte web www.dsotisnovsko.cz.

TyJáTr fest
Je název putovního, kulturního festivalu amatérských ochotnických souborů, pěveckých i tanečních skupin a hudebních seskupení fungujících v regionu Tišnovska či blízkého okolí, a to pod záštitou dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. V září 2021 se uskuteční již 5. ročník tohoto třídenního maratonu, na kterém vystoupí tradičně kolem 300 účinkujících včetně dětí. Příznivci umění a kulturních zážitků se nyní můžou těšit na vystoupení v obcích Kuřimské Jestřabí, Lomnička a Hluboké Dvory. Aktuální informace a dosavadní úspěchy festivalu jsou ke čtení na webu: www.dsotisnovsko.cz/tyjatr-fest nebo na sociálních sítích www.facebook.com/tyjatrfest1.

Velkoobjemové kontejnery a štěpkovače obcím regionu
Prostřednictvím finanční podpory OPŽP a Fondu soudržnosti EU pořídil svazek svým do projektů zapojeným obcím v roce 2018 a 2019 celkem 102 ks velkoobjemových kontejnerů určených pro svoz papíru, plastu, biologicky rozložitelného odpadu a objemného odpadu, a dále 4 štěpkovače na drcení dřevní hmoty pro obce Malhostovice, Dolní Loučky, městys Nedvědice a obec Rozdrojovice. Celková částka pořízení činila cca 5 202 000 Kč. V roce
2020 podal svazek opět žádost o dotaci na OPŽP pro 22 obcí na zakoupení nádob a velkoobjemových kontejnerů určených pro třídění odpadů i svoz BRKO v částce 8 802 968 Kč.

Kancelář DSO

Další článek:
Předchozí článek: