Novinky z domácího hospice Porta Vitae

Novinky z domácího hospice Porta Vitae

Rádi bychom se s vámi ještě před prázdninami podělili o novinky z našeho domácího hospice Porta Vitae pod Oblastní charitou Tišnov. Velkou radostí pro nás bylo, že se nám v minulých týdnech úspěšně podařilo projít výběrovým řízením Jihomoravského kraje na zřízení paliativní ambulance v Tišnově a zároveň domácí hospic zaregistrovat jako službu mobilní specializované paliativní péče. Znamená to pro nás větší jistotu ve financování služby a s tím spojenou možnost jejího dalšího rozvoje.

Důvod k radosti jsme měli i v našem týmu – vedoucí lékař koncem minulého roku úspěšně dokončil atestaci v paliativní medicíně a jedna ze sester specializaci v interních oborech.

Pozitivně vnímáme i zájem veřejnosti o naši službu a jsme rádi, když můžeme pomoci nemocnému a pečujícím splnit jejich společné přání zůstat doma. Bohužel občas ze strany rodin slýcháme, že je škoda, že o domácím hospici nevěděly dříve. Rádi se seznámíme s nemocným či rodinou i v době, kdy naše péče nemusí být ještě potřebná. V tomto období můžeme již pomoci radou či odborným doporučením.

Při samotné péči je nemocnému i rodině k dispozici multidisciplinární tým domácího hospice. Paliativní lékař pravidelně navštěvuje nemocné v jejich domácím prostředí a nastavuje léčbu tak, aby se co nejvíce zlepšila kvalita jejich života. Zdravotní sestry spolupracují s lékařem a ošetřují nemocného se společným cílem zmírnit aktuální potíže a předcházet komplikacím. Sestry podávají léky, zajišťují odbornou ošetřovatelskou péči a celkově se zaměřují na pohodlí a komfort nemocného.

Pečující rodina má možnost kontaktovat sloužící sestru 24 hod. denně a ta se kdykoliv může obrátit na sloužícího lékaře.

Důležitou úlohu představuje i péče o rodinu, která často sama nemá zkušenosti s péčí o nemocného s nevyléčitelnou nemocí, ale s pomocí hospicového týmu se naučí reagovat na potřeby svého blízkého. Jsme si vědomi, že také pečující potřebují naši podporu a čas, kdy nasloucháme a pomáháme svojí přítomností v nelehkém životním období. Proto je všem pečujícím i pacientovi k dispozici psycholog, sociální pracovník a duchovní.

Služba je nově zpoplatněna částkou 100 Kč na 1 den péče bez ohledu na délku a frekvenci návštěv, přičemž kompenzační a zdravotnické pomůcky zapůjčujeme zdarma. Sociální pracovnice může rodině pomoci vyřídit příspěvek na péči či informovat pečující o dlouhodobém ošetřovném. Jsme otevřeni nabídnout hospicovou péči nevyléčitelně nemocným a rodinám, kteří by se o své blízké rádi postarali doma. Pro více informací se můžete obrátit na koordinátorku služby Mgr. Janu Křížovou, tel. 731 625 501 či e-mailem: jana.krizova@tisnov.charita.cz. Žádost o přijetí nemocného do péče je ošetřujícím lékařům k dispozici v elektronické
formě na www.tisnov.charita.cz/hospic
.

Jana Křížová

Další článek:
Předchozí článek: