Patřím mezi chráněné druhy

Patřím mezi chráněné druhy

Otakárek ovocnýIphiclides podalirius L. je jedním ze dvou druhů otakárků, které žijí na našem území. Tento nádherný motýl si svou krásou nezadá se svým příbuzným otakárkem fenyklovým. Otakárek ovocný je jedním z velkých denních motýlů. Setkáme se s ním nejčastěji na teplých vysluněných stráních s převážně jižní orientací. Vyhledává také lesostepní lokality, sady a najdeme ho rovněž na rekultivovaných nebo opuštěných  lokalitách po těžbě nerostů. Pro pravidelný výskyt je nutné, aby na lokalitě byly přítomné živné rostliny. Na Tišnovsku ho můžeme spatřit nejen na našich zahrádkách, ale také na Květnici, Hradisku u Železného a jiných lokalitách v našem okolí.

Vyskytuje se především na vyvýšených, neobdělávaných plochách porostlých křovisky trnek a hlohů, které jsou nezbytné pro vývoj housenek otakárka, které na nich hodují v červnu až srpnu. Vylíhlá housenka je černavá se čtyřmi světle zelenými políčky uprostřed těla, později zelená s nezřetelnou bělavou a světle hnědou kresbou. Motýl má během roku pouze jedno pokolení, v teplejších oblastech jižní Moravy a sousedního jižního Slovenska může mít pokolení i dvě.

Zajímavostí je, že samci otakárka ovocného se často soustřeďují do větších skupin na vyvýšených místech v krajině. U řady jedinců jsem se setkal s poškozením křídel v jejich zadní části s výraznými oky a ostruhou. Je to důsledek útoku ptáků, kteří v domnění, že útočí na oblast hlavy a tykadel, poničí konce křídel a motýl unikne. Tato poškození většinou nemají výrazný vliv na letové a manévrovací schopnosti napadených jedinců. S tímto jevem poškození otakárka ovocného jsem se při fotografování již mnohokrát setkal.

Postupně ubývají stanoviště, která jsou jeho přirozeným místem výskytu. Otakárek ovocný se tak dostal na seznam chráněných živočichů.

Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: