Penzion statečně odolává

Penzion statečně odolává

Nebylo to jednoduché – ale to pro nikoho. Přesto si dovolím tvrdit, že naše situace byla v Tišnově jednou z těch  složitějších. Totiž, mít ve 205 bytech 221 seniorů, 24 seniorů v terénní pečovatelské službě a denní rozvážku obědů 150 seniorům  za situace a podmínek, které na začátku koronavirové pandemie byly, nebyla žádná legrace. Pojďme si na to trošku zavzpomínat, není to tak dávno, ale čas nám tehdy utíkal nějak rychleji. Ty první tři týdny vydaly za měsíce.

Nejprve je třeba objasnit, v jaké pozici CSS Tišnov bylo. Jelikož nejsme poskytovatelé pobytové sociální služby, nevztahovalo se na nás nařízení vlády na uzavření domovů pro seniory. Naši obyvatelé jsou zde v pozici nájemníků bytů.  Mohli jsme pouze žádat, doporučovat, prosit. Volný pohyb obyvatel a cizích osob samozřejmě značně zvyšoval riziko zavlečení nákazy do budov a situaci ztěžoval. Na druhou stranu jsme nemohli Penzion uzavřít, protože většina obyvatel je zvyklá na pomoc od svých rodin a ta teď byla velmi důležitá.

Klienti pečovatelské služby však naši pomoc potřebovali stejně jako dřív a my chtěli zachovat všechny stávající pečovatelské úkony. To nebylo snadné zajistit zcela bezpečně, bez rizika možné nákazy klientů i zaměstnanců.  Potýkali jsme se totiž s fatálním nedostatkem ochranných pracovních pomůcek. Chyběly roušky, rukavice, dezinfekce, natož respirátory. Ty první jsme získali od kraje až 9. dubna.

Také bylo třeba vypracovat krizový plán. Každá pečovatelka v terénu i v penzionu zpracovala  písemný manuál pracovních postupů se svým klientem tak, aby v případě potřeby byla zajištěna potřebná péče jakoukoliv jinou osobou – např. dobrovolníkem.. Dále jsme vytvořili  interní předpis „Mimořádná opatření v době koronavirové pandemie“,  který přesně určuje specifické pracovní postupy.

Velký problém a riziko představovalo vydávání obědů do soukromých jídlonosičů. Byli jsme bezradní  jak a čím dezinfikovat. Jaká dezinfekce může přijít do styku s jídlem? Kde takovou dezinfekci sehnat? Nakonec padlo rozhodnutí jídlonosiče nepoužívat. Rada města Tišnova schválila nákup balícího stroje již v pátek 13.3.2020 a  již v úterý 17.3.2020 jsme vozili obědy do terénu balené v jednorázovém obalu. 18.3.2020 se vydávaly balené obědy už i v jídelně CSS. Následně jsme pak reagovali na možnost zajistit obědy pečovatelskou službou nejen sociálně potřebným, ale všem občanům v rizikové skupině. Denní počet obědů v terénu tak vzrostl ze 150 na 180.

Důležitou podmínkou pro úspěšné zvládnutí případného výskytu koronaviru v našem Penzionu byla izolovanost našich obyvatel ve svých bytech. Jen tak jsme mohli předejít hrozbě karantény celého patra nebo i budovy. Proto jsme učinili opatření, která tuto izolaci podporovala – uzavření denních a společenských místností, zrušení obědů v jídelně, všech ativizačních kroužků, kulturních a společenských akcí. Nedovolovali jsme ani společné setkávání a povídání na chodbách či ve vestibulu. Dopravu klientů služebním vozem probíhala jen v rámci nutných návštěv u lékaře.
Uvědomovali jsme si, že taková sociální izolovanost může v našich seniorech vyvolávat pocit osamělosti, smutku, deprese. Zvláště když ani návštěvy rodinných příslušníků nebyly doporučeny a senioři neměli vycházet z bytů na procházky. Proto jsme jim formou písemného dotazníku nabídli  možnost „telefonního dohledu“. Této služby využívalo asi 30 obyvatel. Každý den jsme zavolali a zeptali se na jejich zdravotní stav, jak se cítí, co je trápí. Můžeme s hrdostí říct, že všichni naši obyvatelé se chovali velmi zodpovědně, trpělivě a ukázněně.  Vše přijímali s klidem a pochopením, vnímali jsme jejich podporu a spolupráci. Například při  zrušení hotovostních plateb a nařízení plateb bezhotovostních. I když to bylo pro některé obyvatele obtížně realizovatelné, nakonec zaplatilo hotově pouze 20 nájemníků.

Nejsme hrdí jen na naše obyvatele, ale také především na naše zaměstnance. Snažili jsme se všechny maximálně informovat o aktuální situaci a pracovních postupech formou mailů, zasílali instruktážní videa jak pracovat s ochrannými pomůckami, pokoušeli se zajistit v začátcích alespoň nejnutnější minimum dezinfekce, roušek, rukavic, dodávali jim vitamíny. Věděli jsme, že se obávají, někteří jsou vyděšení, mají strach o sebe a svoje rodiny. Nejsou to vyškolení zdravotníci nebo lékaři, zvyklí pracovat ve vysoce infekčním prostředí. Jde o pečovatele, připravené v práci pomoct s hygienou, oblékáním, stravou, úklidem. Se situací, ve které se najednou ocitli, nikdo z nich při své práci nepočítal. Přesto nepřišla žádná vlna nevole, odmítání, žádná neschopenka nebo OČR. A věříme, že by se to nestalo nebo nestane ani v případě, že by se u nás nákaza objevila.

Výborně probíhala i komunikace s našim zřizovatelem. V této době, kdy se měnila situace doslova z hodiny na hodinu, jsme vnímali podporu, informovanost, snadno jsme si vyjasňovali působnost a pravidla při poskytování služeb -např. se sociálním odborem, který zajišťoval péči pomocí dobrovolníků.

Dnes už je situace klidnější. Máme dostatečné množství všech ochranných pracovních pomůcek, včetně respirátorů, ochranných štítů, ochranných obleků. Máme připravenou dekontaminační místnost pro zaměstnance. V každé budově je u vchodu zabudovaný dávkovač s dezinfekcí rukou. Každý den dezinfikujeme chodby, schodiště, výtahy, madla,kliky, tlačítka, vypínače. Už víme, jak postupovat, jak chránit obyvatele i zaměstnance. A také víme, že musíme být ještě hodně trpěliví, protože i když bude celá naše země zase takřka v normálu, u nás na Penzionu půjde vše velmi, velmi pozvolna a pomaloučku. Toto léto se ponese ve znamení obezřetnosti, zvýšené hygieny, rozestupů a roušek. Společné aktivity  zůstanou nadále velmi omezené,  pokud k nějakým dojde, tak jen ve venkovních prostorách.
Kéž by to bylo léto poslední a po něm přišel pokojný podzim. Snad náš letošní „Den seniorů“  v říjnu oslavíme  zase všichni společně.

Kateřina Malášková, kulturní a aktivizační pracovník CSS Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: