Dolní Loučky

Dolní Loučky

Dolní Loučky leží 5 km severozápadně od Tišnova v malebném údolí dvou řek – Bobrůvky a Libochůvky, které se zde stékají do říčky Loučka. Ta se vlévá u Předklášteří do Svratky. Součástí obce jsou také místní části – Střemchoví a Mezihoří. Nyní zde žije 1 287 obyvatel.

Stopy historie
V písemných záznamech se Dolní Loučky objevují poprvé v roce 1236 v souvislosti s Hartlebem z Deblína. Nejstarším je hrad Lúčka (hovorově nazývaný Střemchov) založený právě pány z Deblína. Ten v pol. 14. stol. získala boleradická větev rodu pánů z Kunštátu a zůstal jejím majetkem až do zániku kolem r. 1497. Z hradu zbyly v dnešní době pouze ruiny.
Kostel sv. Martina je římskokatolickým chrámem a pochází z roku 1381, kdy byla svatyně zasvěcena sv. Máří Magdaléně. Pravděpodobně je ale staršího data. V roce 1572 byl přestavěn ve slohu pozdní gotiky, avšak záhy poté vyhořel. Podobu, v jaké je v současné době zachován, mu daly  stavební úpravy, které probíhaly v 18. a 19. stol. Kolem kostela se nacházel původní hřbitov a barokní márnice, ve 30. letech 20. stol. přestavěná na bránu.
Neméně zajímavou dominantou, i když poměrně mladší, je železniční most Míru. Železniční viadukt na trati Brno – Havlíčkův Brod byl vybudován v letech 1940–1953. Most je dlouhý 282 m a 42 m vysoký s rozpětím hlavního oblouku 110 m. Druhý železniční viadukt je v Mezihoří o délce 217 m a výšce 35 m.
Okolí obce je tvořeno nádhernou krajinou s cennými přírodními lokalitami, doplněné dvěma řekami. Především pro turisty doporučujeme vycházku na Pasník, což je největší kopec nad Dolními Loučkami, s nadmořskou výškou 543 m, případně Hradisko, Mírovou, Kutiny či rozhlednu Křivoš nebo směrem k Tišnovu kopec Květnici.
Místní část Střemchoví je také rodištěm známého českého astronoma Antonína Mrkose, který objevil velké množství planetek a komet.

Dolní Loučky dnes
Občanská vybavenost dnešní obce je na vysoké úrovni. Nachází se zde zdravotní středisko, kde je ordinace dětské lékařky, praktického lékaře a v současné době bohužel neobsazená zubní ordinace. Další ordinace praktického lékaře se nachází přibližně o 0,5 km dál.
Krásná nově zbudovaná mateřská škola sousedí se školou základní. s více jak 50letou tradicí zajišťuje výuku pro téměř 200 žáků v devíti třídách a v ve 3–4 třídách. Základní škola má svoji vlastní kuchyni, jídelnu, tělocvičnu a také venkovní multifunkční hřiště a běžeckou dráhu.
Kromě něj poskytují sportovní vyžití dvě volejbalová hřiště, workoutové hřiště, tenisové kurty a fotbalové hřiště, včetně tréninkového. Nejsou opomenuty ani maminky s malými dětmi, pro které je vyhrazeno hřiště v areálu bývalé mateřské školy. Další menší hřiště, které mohou děti využívat, je v areálu ZŠ. Pro cyklisty je zde zřízena cyklostezka do Předklášteří. V letních měsících nepohrdnete možností koupání, které umožňuje místní rybník.
Pro různé kulturní akce jsou převážně využívány prostory orlovny a sokolovny, pro případné venkovní akce lze využít prostory cvičiště pod Hradiskem. Z kulturních akcí lze jmenovat různé zábavy, hodové zábavy a veselice, ostatky, plesy, košt vín, rockové festivaly, festival dechovek, akce pořádané farností Dolní Loučky a mnoho dalších akcí. Ze sportovních aktivit lze jmenovat cvičení žen i dětí, lekce jógy, kruhové tréninky, relaxační cvičení, různé turnaje, běh, pochody atd. V obci působí rybářský spolek, kulturní spolek, myslivci, sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol a TJ Orel.

… a budoucí plány
Úsilí věnujeme zvyšování bezpečnosti v dopravě a zadržování vody v krajině. V roce 2019 proběhlo odbahnění vodních tůní na přítoku rybníka. V březnu se rozběhly práce na opravu vodní nádrže ve Střemchoví a v květnu začíná výstavba chodníků směrem k Horním Loučkám a také ve Střemchoví, opravy se dočká i lávka přes Libochůvku. V dalších letech chceme rekonstruovat obecní úřad, vybudovat chodník od křížku směrem na Velkou Bíteš, postavit bytový dům pro seniory a zhotovit studii využitelnosti zakoupené nemovitosti ve středu obce.

Na návštěvu obce Vás srdečně zve starosta

Jiří Mašek

Další článek:
Předchozí článek: