Velký dík dárcům i zaměstnancům

Velký dík dárcům i zaměstnancům

Tak jako většina lidí na světě i klienti v Domově sv. Alžběty na Žernůvce prožili období, které všechny překvapilo a stalo se velkou zkouškou pro ně, pracovníky i všechny ty, kteří jsou s ním jakýmkoliv způsobem spojeni.

Byla vytvořena skupina lidí, která pružně reagovala na každou novou situaci a stanovila provozní opatření na všech úsecích tak, aby byli klienti co nejméně ohroženi nákazou COVID-19. Zaměstnancům přibyla spousta nových povinností, opatření a pracovních postupů, které přijímali s vědomím, že vše napomáhá k ochraně těch nejohroženějších.

Pro klienty však byl nejbolestnější zákaz návštěv od 10. března a také omezení jejich vzájemného kontaktu. Pro každého z nás je restrikce ve styku s ostatními lidmi těžká, ale málokdo si dovede představit situaci, kdy je člověk připoutaný na lůžko a nemůže se vidět ani se svými blízkými. Jedinými lidmi, se kterými se po celou dobu karantény setkávali, byli pracovníci. O to větší nároky v přístupu ke klientům na ně byly kladeny. Nejen na ty v přímé péči, ale na všechny ty, kteří zajišťovali vaření, úklid, údržbu, praní prádla a další činnosti, bez kterých by chod Domova nebyl možný.

V tomto těžkém období se ukázala také solidarita s naším Domovem. Z rukou „obyčejných lidí“, institucí i firem jsme obdrželi darem věci, které byly pro nás v této chvíli nejpotřebnější – šité roušky, ochranné prostředky pro práci s klienty a pro úklid zařízení, doplňky stravy apod. Velkou radost nám udělali i dárci, kteří napekli nebo zakoupili sladkosti na posilněnou pro zaměstnance i klienty a také děti, které nakreslily obrázky s věnováním v době velikonočních svátků. Všem patří velký dík.

Navíc bych ráda zmínila i všechny ty, kteří nás podpořili myšlenkou, dopisem, přáním a také tím, že dodržovali veškerá pravidla v kontaktu s námi, čímž nám umožnili poskytovat péči i v tomto náročném období. V těchto dnech se opatření postupně uvolňují, omezení nejsou již tak velká, přesto provoz Domova již nebude stejný, jak býval. Zůstanou nám přísnější hygienická opatření, obezřetnost při každodenních činnostech atd. Všechno toto
je důležité, abychom své klienty uchránili v co nejvyšší míře i v době následující.

Věra Dvořáková, ředitelka Domova sv. Alžběty

Další článek:
Předchozí článek: