Péče o děti v RC Studánka ve školním roce 2020/2021

Péče o děti v RC Studánka ve školním roce 2020/2021

DĚTSKÁ SKUPINA POTŮČEK
Potůček je určen pro tišnovské děti, které se z kapacitních důvodů nedostanou do MŠ. Jeho zřizovatelem je RC Studánka, je provozován v souladu se zákonem 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb. a je řádně registrován  Ministerstvem práce a sociálních věcí v registru dětských skupin. Kapacita dětské skupiny je 23 míst a na financování jejího provozu se podílí MAS
Brána Vysočiny a město Tišnov.
Kde: Květnická 821, Tišnov; k dispozici jsou dvě propojené místnosti a oplocené venkovní hřiště
Otevírací doba: 6.30–16.00 (každý všední den kromě vánočních prázdnin)
Strava: celodenní včetně pitného režimu (je zajištěna dovozem obědů z MŠ U Humpolky, svačinky připravujeme v Potůčku)
Cena: za pobyt dítěte v Potůčku rodiče hradí „příspěvek na stravovací služby“, částka se při nepřítomnosti dítěte nevrací a nebude ji možno odečítat z daně z příjmu – jedná se o příspěvek na zajištění stravy, a nikoli o „školkovné“.
docházka 4–5 dní v týdnu: 1 500 Kč
docházka 2–3 dny v týdnu: 1 200 Kč
Principy péče: Dětem jsou nabízeny věku přiměřené aktivity (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické), které jsou tematicky propojeny týdenním a měsíčním výchovným plánem. Využíváme také Montessori pomůcky a jsme zapojeni do projektu výchova ke ctnostem, zaměřeným na vnímání sebe i vztahy mezi dětmi. O děti pečují kvalifikované pečovatelky, dále zde pracuje školnice (stará se o přípravu svačinek, výdej obědů a o úklid).
Jak se přihlásit: Přijímací řízení bude probíhat až po ukončení přijímacího řízení do tišnovských MŠ, v době 1.–12. 6. 2020. V 1. kole přijímacího řízení budou přijímány pouze děti, které
1. mají trvalý pobyt v Tišnově
2. budou do nástupu do dětské skupiny řádně očkovány
3. dosáhnou věku tří let do 30. 4. 2021
4. prošly přijímacím řízením do alespoň jedné z tišnovských MŠ a do žádné z jimi vybraných tišnovských školek nebyly přijaty (můžete nahlásit dítě pouze do jedné mateřské školy a donést rozhodnutí o nepřijetí z této jedné mateřské školy. Pokud se rozhodnete přihlásit dítě do více mateřských škol, musíte donést rozhodnutí o nepřijetí ze všech, do kterých jste své dítě hlásili).
Děti, které splní tyto podmínky, budou přijímány podle věku (starší mají přednost). Podrobněji k přijímacímu řízení na našich webových stránkách www. studanka-tisnov.cz (záložka Péče o děti) a v příštích Tišnovských novinách.
Kontakt: Kateřina Hromčíková, studanka.potucek@gmail.com, 777 706 723

PÉČE O DĚTI JEZÍRKO
Jezírko je zařízení školkového typu pro děti od 2 do 4 let, které RC Studánka provozuje již od roku 2012. Je provozováno na základě vázané živnosti „Péče o děti do tří let věku v denním režimu“. Naším cílem je co nejvíce vyjít vstříc poptávce rodičů a zajistit flexibilní péči o jejich děti. Můžete proto přihlásit děti na každodenní, pravidelnou (např. 2 nebo 3 dny v týdnu), nepravidelnou, nebo též polodenní docházku. Po domluvě je možné přijmout i děti mladší 2 let. Podmínkou je individuální péče (viz níže). Přijímáme děti bez ohledu na trvalé bydliště a zaměstnanost rodičů až do naplnění kapacity. Péče o děti je plně hrazena rodiči.
Kde: Riegrova 318, Tišnov (přímo v budově RC Studánka); k dispozici je také uzavřené dětské hřiště.
Otevírací doba: 7.00–16.00 (každý všední den kromě vánočních prázdnin)
Strava: celodenní včetně pitného režimu (obědy dovážíme od externího dodavatele, svačinky připravují pečovatelky přímo v Jezírku)
Cena: skládá se ze stravného a „školkovného“. Školkovné lze uplatnit jako slevu na dani (za rok 2020 až do výše 14 600 Kč)
Strava celodenní 55 Kč/den
polodenní 45 Kč/den
Školkovné – jeho výše na školní rok 2020/2021 bude ještě upřesněna. Ve školním roce 2019/2020 činilo školkovné při celotýdenní docházce 6 000 Kč, školkovné při dvoudenní dopolední docházce 2 000 Kč. Péče o děti mladší 2 let formou individuální péče byla 800 Kč za celý den a 500 Kč za dopoledne.
Individuální péče – dítě má pro sebe ve třídě jednu pečovatelku, která se stará pouze o něj. Pro děti mladší 2 let je povinná, pro děti okolo dvou let dle individuální potřeby každého dítěte.
Principy péče: Nabízíme péči s pravidelným denním programem a aktivitami vedoucími k rozvoji dětí po všech stránkách. Důraz klademe na individuální přístup k dětem, známé, bezpečné a laskavé prostředí. O děti pečuje stálý tým zkušených certifikovaných pečovatelek, Jezírkovou „normou“ je 1 pečovatelka na 5 dětí.
Jak se přihlásit: Je možno přihlásit se již nyní, o přijetí rozhoduje pořadí při podání přihlášky.
Kontakt: Blanka Mahelová, studanka.jezirko@gmail.com, 775 050 558, www.studanka-tisnov.cz (záložka Péče o děti)

Kateřina Hromčíková

Další článek:
Předchozí článek: