Čtvrtletní práce SDH v Tišnově

Čtvrtletní práce SDH v Tišnově

Vážení a milí čtenáři Tišnovských novin, rád bych vám v této nelehké době přiblížil práci SDH Tišnov v období od 1. 1. do 16. 3. 2020. V roce 2020 jsme se poprvé mohli potkat na Novoročním ohňostroji, kde ačkoliv „nenápadně“, ale přitom připravení okamžitě zasáhnout jsme dohlíželi na hladký průběh ohňostroje. Vše proběhlo, jak mělo, kromě pár nezbedných žhavých kousků, které spadly do křoví v těsné blízkosti odpaliště. Aby nedošlo k rozšíření, kousky jsme uhasili a po ohlédnutí místa jsme se vrátili zpět na stanici.

Dne 12. 1. se poprvé rozezněla siréna, která nás dobrovolné hasiče svolává ke své činnosti. Byli jsme vysláni na dým z lesa v Pernštejnském Jestřebí, s tím, že se může jednat o pálení klestí a tím pádem i planý poplach, což se i potvrdilo. Následně jsme se vrátili zpět na stanici. Dne 15. 1. se rozezněla siréna hned dvakrát. Byli jsme vysláni na požár odpadu na hřbitově Tišnov, nicméně i zde se jednalo o planý poplach. Třetí výjezd (v době nočního klidu a zároveň v době, kdy v Tišnově nehoukají sirény, tj. od 22.00 do 6.00) mířil k požáru trafostanice na konci Tišnova směr Železné. Na místě jsme plnili úkoly, usměrnění dopravy a zálohy pro členy HZS Jihomoravského kraje až do příjezdu technika E.ON.

Další akce, kde jsme byli s Vámi, byl XVI. reprezentační ples města Tišnova. Požární služba se týkala celého večera z preventivních důvodů, pro případ vzniku požáru. Naštěstí vše proběhlo bez komplikací.

Letošní čtvrtá siréna svolávající nás k činnosti se rozezněla v pátek 13. 3. krátce po 10. hodině, kdy jsme byli vysláni na požár střechy přístřešku u rodinného domu v Hradčanech. Na místě zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Tišnova. Naše jednotka pomohla s vytvořením druhého útočného proudu a za použití dýchací techniky prováděla hasební práce. Po uhašení byly přístřešek a hromada dřeva pod ním rozebrány a dohašeny, aby nedošlo ke znovuvznícení. Po ukončení se vrátily všechny jednotky HZS Jihomoravského kraje stanice Tišnov, SDH Tišnov, SDH Drásov
a SDH Sentice zpět na své stanice.            

V závěru bych se chtěl zmínit o sběru železného šrotu, který se uskuteční 16. 5. 2020. Budeme ještě projednávat, zdali se uskuteční či nikoliv, a v příštím vydání vás budeme informovat. Přeji Vám klidné a hlavně zdravé dny.

Tomáš Hudec, SDH Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: