Mladí přírodovědci a chemici

Mladí přírodovědci a chemici

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů není na naší škole žádnou novinkou. Již leta se žáci druhého stupně ucházejí o zařazení do této třídy, ve které je výuka jmenovaných předmětů posílena v rámci týdenní hodinové dotace. Děti tak mají možnost věnovat se do větší hloubky studiu přírodovědných oborů. Svoje znalosti mohou zúročit nejen v návazném studiu na zvolené střední škole, ale často a rády se také zapojují do přírodovědných kroužků, kterých na škole pracuje hned několik.

Pro žáky prvního stupně, tedy konkrétně 2.–5. ročníku, nabízíme Badatelský přírodovědný kroužek zaměřený na zkoumání a poznávání přírody. V kroužku jsou pod vedením paní učitelky Dufkové hojně využívány možnosti, které nabízí venkovní výuka a badatelsky orientované učení. Rádi bychom venkovní výuku více zařadili i do běžných hodin přírodovědy, a proto prošly dvě učitelky přírodních věd celou metodikou této formy vyučování. Nově
nabyté vědomosti pak následně vyzkoušely se žáky 5. ročníku. Nutno podotknout, že děti v jinak vedených hodinách pracovaly s nadšením a velmi pěkně se zapojovaly do připravovaných aktivit, které si samy mohly vybrat z předem připravené nabídky. Někteří zkoumali drobné bezobratlé živočichy v půdě, jiní si vybrali pozorování a zkoumání stromů.

Starší žáci pracují pod vedením paní učitelky Kovaříkové v biologickém a chemickém kroužku, jejichž náplní je také příprava k účasti v olympiádách a jiných soutěžích. Zejména v oblasti chemie se jim tentokrát dařilo. Žáci 9. ročníku se pravidelně zapojují do soutěže Mladý chemik, která je určena jen pro základní školy, a do chemické olympiády, kde srovnávají svoje znalosti i se žáky z nižších gymnázií. V Mladém chemikovi reprezentovali naši školu Tadeáš Špaček, Martin Urbánek a Jan Hájek. Všichni tři si vedli velmi dobře a díky nim naše škola obsadila ve velké konkurenci 83 dalších základních škol velmi pěkné 6. místo. Z 280 soutěžících pak Jan Hájek obsadil 7. místo. Postoupil tak do dalšího kola, kde mezi žáky v rámci celého  Jihomoravského kraje obsadil velmi pěkné 8. místo.

Na začátku měsíce března proběhlo také okresní kolo chemické olympiády, ve kterém naši žáci dobře obstáli ve tvrdé konkurenci žáků z gymnázií a stejně jak v předešlých ročnících jsme se díky nim stali nejlepší základní školou v okrese Brno-venkov. V umístění jednotlivců se v první desítce soutěžících objevila hned tři jména žáků z naší 9. A třídy. Iveta Košinárová vybojovala 7. místo, Jakub Šír se umístil jako šestý a Martin Urbánek na nešťastném bramborovém, ale pro něj samotného bezesporu velmi úspěšném čtvrtém místě.

Geologické vědy, se kterými se žáci v rámci přírodopisu na základní škole také seznámí, nebývají mezi nimi oblíbeným oborem. O to větším úspěchem
je umístění Tomáše Holuba z 8. A třídy na první příčce okresního kola geologické olympiády. Nutno podotknout, že na olympiádu se Tomáš připravoval úplně sám. Možná, že se s některým z těchto jmen v budoucnu znovu na stránkách Tišnovských novin setkáme, abychom mohli představit jejich následné úspěchy v profesním životě.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Paní učitelce Kovaříkové děkujeme nejen za výbornou přípravu žáků, ale také za dlouholeté vedení chemického a biologického kroužku.

Barbora Kulhánková

Další článek:
Předchozí článek: