Škola, po které se dětem stýská

Škola, po které se dětem stýská

Aktuální situace s koronavirem přinesla spoustu nečekaných opatření, mj. i zavírání škol. Když jsme tuto informaci oznámili dětem v naší škole, byly nešťastné a ptaly se, kdy se zase uvidíme.

O jaké škole tu píšu?
O škole CoLibri, která je nyní třídou ZŠ ZaHRAda a od 1. září tohoto roku bude fungovat v Předklášteří jako samostatná základní škola.

Čím to, že se u nás dětem tak líbí, ptáte se?
Inu, funguje to u nás dost jinak, než je běžné. V naší škole uplatňujeme princip sebeřízeného vzdělávání. To znamená, že děti si samy řídí obsah a tempo svého učení. Jsme přesvědčeni, že i šestileté dítě má právo žít svůj život podle sebe, rozhodovat o něm a nést následky svých rozhodnutí. Každý člen školy, dítě či dospělý, si určuje sám, čím naplní svůj čas. Současně mají děti vliv na to, co se ve škole děje, a pomocí sněmu školu spoluřídí. Na sněmech, které se konají dvakrát týdně, může kdokoli navrhnout nové pravidlo fungování či aktivitu, kterou by rád podnikl. O daném návrhu poté diskutujeme a hledáme řešení vhodné pro všechny. Hlas dítěte má stejnou váhu jako hlas dospělého.

Každý den mne překvapuje, jak děti uvažují a diskutují. Jak se umí postarat o sebe navzájem i si hlídat své osobní hranice. Jak jsou neuvěřitelně  kreativní a v mnoha ohledech soběstačné. Děti jsou dospělým rovnocennými partnery, když jim k tomu dáme prostor a důvěru. Každý den se od nich učím a jsem poctěna, že mohu být součástí takovéhoto projektu.

Chcete-li o nás vědět více, mrkněte na náš web www.skolacolibri.cz či náš Facebook Škola CoLibri.

Irena Janíková

Další článek:
Předchozí článek: