Maršov

Maršov

Obec Maršov leží přibližně 30 km od Brna severozápadním směrem v průměrné nadmořské výšce 467 m. Jen pro porovnání nedaleká Veverská Bítýška má 235 m a Tišnov 256 m nad mořem. Jsme na kopečku a je to v zimě znát. V katastru obce se nachází Údolí Bílého potoka a část osady Šmelcovny, o kterou se dělíme s obcí Javůrek. Obec je obklopena lesy a ty se směrem na sever rozprostírají až k Tišnovu. V současné době má obec
Maršov 514 přihlášených obyvatel a rozloha obce je 746 ha.

Z historie a co stojí u nás za zhlédnutí
První písemná zmínka o obci Maršov je z roku 1299, kde je spolu s ostatními obcemi patřícími deblínskému panství darována řádu německých rytířů. Na listině je uvedena jako Marschau. Od roku 1466 patří pod královské město Brno. Po vzniku okresů v roce 1850 Maršov spadal do působnosti okresu Tišnov a později Brno-venkov.
Uprostřed obce nelze přehlédnout kapli Nanebevzetí Panny Marie, pomník obětem první světové války a budovu obecního úřadu – bývalé školy. Na okraji obce je památník obětem cholery – v letech 1833–1866, jí padlo za oběť 80 % mužské populace Maršova. Vyhledávaným místem pro turisty je údolí Bílého potoka, kde se každoročně odehrává „Vítání jara“ na Šmelcovně. Dalším turistickým lákadlem je Maršovské jezírko – „Kaolíňák“.

Významní rodáci
V roce 2018 byla na budově obecního úřadu slavnostně odhalena pamětní deska našich rodáků, bratrů Františka a Vladimíra Síse. Obzvláště František se významně podílel na vzniku Československa v roce 1918 a patřil ke spolupracovníkům Tomáše Garrigua Masaryka. Po letech opomíjení je tak jejich památka důstojně připomínána.

Život v obci
Obec obohacuje činnost řady spolků a sdružení, jako je TJ Sokol Maršov, pro děti Maršováček, Divadelní ochotnický kroužek Maršov, Myslivecké sdružení Maršov, SDH Maršov, Spolek včelařů Lažánky–Maršov, Spolek přátel vojenské historie Maršovští hraničáři a Moravský BiVoj. Můžeme se také pochlubit dobře a s láskou vedenou knihovnou. V rámci „Místní agendy 21“ jsou každý rok koordinovány kulturní, sportovní a společenské akce. Spolky zaměřující se na vojenskou historii – Maršovští hraničáři a Moravský BiVoj jsou ovšem velmi aktivní i mimo naši obec a podílejí se na mnoha vzpomínkových a zájmových akcích po celé Moravě. Letos do všech plánovaných akcí zasáhl koronavirus a s ním spojená omezení. Využívám  příležitosti poděkovat jménem zastupitelstva obětavým občanům za pomoc při opatřování a distribuci ochranných roušek, zejména manželům Baierovým – děkujeme!

K oblíbeným událostem v obci patří ostatky a krojované hody. Zatím se našlo vždy dost chlapců a děvčat od nejmladších až po „ještě mladé“, ochotných udržovat tyto krásné tradice. Další každoroční událostí je uctění památky válečných veteránů, po kterém následuje košt pálenek – v listopadu už je zima, něco pro zahřátí potěší. A skvělé ohlasy má také Vánoční punč na Štědrý den. To se sejde u kapličky opravdu hodně místních i přespolních. Někdy je třeba tátům připomenout, že večer by neměli chybět u stromečku… No prostě povedená akce.

Obec nežije jen kulturou a zábavou, jsou zde i starosti o její vzhled, o čistotu prostředí a hlavně fungování všeho potřebného ke spokojenosti občanů. Troufám si říci, že naše vesnička je opravdu pohledná a rozmanitá. Rovných ploch je sice poskrovnu, ale právě ty kopečky ji dělají tak krásnou. V zimě nám údržba dá sice zabrat a ne všude zajede popelářský vůz, ale i v tom se snažíme něco změnit k lepšímu. V nejbližší době by se měla začít budovat nová cesta k nejníže položenému místu obce – k místu zvanému „u studny“. Nová asfaltová cesta pomůže i obyvatelům žijícím v těchto místech s osobní dopravou. Letos se podařilo dokončit prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace a také se blíží po dlouhých peripetiích předání ČOV do užívání a údržby s tím spojené Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Prioritou do budoucna je udržení a rozvoj kulturního a společenského života v obci, nezbytná podpora místních spolků a sdružení, bez nich by to určitě nešlo, a také řádné fungování infrastruktury ke spokojenosti občanů. Přijďte se k nám podívat, na Vaši návštěvu se těší starosta obce Maršova

Zdeněk Synek

Další článek:
Předchozí článek: