Důležité informace pro podnikatele

Důležité informace pro podnikatele

Regionální kancelář CzechInvest nabízí pomoc podnikatelům
Představujeme podnikatelům platformu Spojujeme Česko, kterou provozuje agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví, Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnery. Platforma vznikla jako nástroj v boji proti pandemii koronaviru na základě aktuálních potřeb společnosti. Díky spolupráci státu, vědců, univerzit, firem a podnikatelů se podařilo rozjet plno skvělých projektů založených na vzájemné pomoci. Technologie v této době nabývají na významu a poptávka po nich turbulentně vzrůstá. Cílem projektu je propojit co nejvíce firem ochotných pomoci státním institucím. Zároveň spojovat současnou poptávku a nabídku firem mezi sebou tak, aby jejich spolupráce byla co nejefektivnější a pomohli jsme tak zmírnit dopady této situace. Regionální kancelář CzechInvest také poskytuje konzultace podnikatelům, jejichž aktivity byly omezeny nebo pozastaveny v důsledku šíření koronaviru. Pokud jako firma či živnostník z Tišnova a okolí hledáte informace o tom, jaké finanční a nefinanční nástroje stát aktuálně nabízí, neváhejte se do CzechInvest ozvat. Konzultace a informace podávají také telefonicky i on-line.
CzechInvest, Holandská 3, 639 00 Brno, +420 720 071 311, www.czechinvest.org.

Podpůrný program Pětadvacítka pokračuje do 8. června
Sněmovna posvětila návrh na pokračování programu Pětadvacítka, který předložilo Ministerstvo financí České republiky a schválila vláda. Novela zákona má za cíl dále zmírňovat negativní dopady epidemie koronaviru na OSVČ v důsledku trvání vládních omezení. Přímá podpora bude i nadále poskytována formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně, a to za další bonusové období od 1. května do 8. června, což odpovídá  nejzazšímu datu otevření provozoven podle platného vládního harmonogramu uvolňování podnikatelských aktivit. V plné výši tedy bude možné nově žádat o podporu v maximální výši 19 500 Kč. Stačí jen vyplnit stejně jednoduchý formulář a podepsat nové čestné prohlášení, že jste byl i nadále poškozen koronavirem. Ani otevření provozovny přitom nemusí být překážkou v čerpání podpory. Více informací přímo na stránkách Ministerstva financí České republiky (www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/petadvacitka-pro-osvc-38414).

EET odloženo do konce roku 2020
Vláda České republiky v pondělí 4. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí ČR, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021. Více informací na stránkách Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/podnikatele-nebudou-evidovat-trzby-do-ko-38404).

sestavil Jiří Dvořák ve spolupráci s Odborem dopravy a živnostenský úřad MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: