Studánka je tu stále pro vás

Studánka je tu stále pro vás

Uplynulé dva měsíce pro nás znamenaly značné omezení činnosti. Přesto jsme se snažili být rodinám s malými dětmi nablízku. Základní aktivity jsme převedli do on-line prostředí. Takto probíhaly konzultace s paní psycholožkou, cvičení pro těhotné i předporodní kurz. Na Facebooku jsme zveřejňovali výtvarné, hudební i pohybové podněty pro společné trávení času s dětmi doma. Zkrátka když návštěvníci nemohli do Studánky, Studánka přišla k nim domů.

Od začátku května jsme se připravovali na otevření Studánky. Instalovali jsme nové hygienické prostředky a nastavili interní procesy tak, abychom zajistili bezpečné a hygienické prostředí pro naše návštěvníky. Také aktivity pro rodiny jsme se snažili realizovat venku nebo na zahradě.
Začátkem května jsme pro rodiče s dětmi připravili Stezku k otevření Studánky. Díky přihlašování přes rezervační systém se nám podařilo udržet maximální počet 10 osob ve skupince. Další týden jsme rodiny s dětmi pozvali na vycházkovou trasu ke Dni matek zakončenou ve Studánce. Od 18. května začala fungovat dětská skupina Potůček a péče o děti v Jezírku. Od tohoto data jsme také obnovili kroužky pro veřejnost. Realizace kroužku ve venkovním prostředí nabízí lektorkám i účastníkům nové možnosti i podněty.

Naši přednáškovou činnost obnovíme od června. Návštěvníci se mohou těšit na dvě přednášková odpoledne pod jabloní. Zveme vás na semináře s Mgr. Jiřím Haldou zaměřené na výchovu dětí. Bližší informace naleznete v rubrice Akce. Těšit se můžete také na základní a rozšířený kurz první pomoci u kojenců, batolat a předškolních dětí. U všech akcí jsme museli omezit kapacitu, proto doporučujeme včasnou rezervaci.

V letních měsících počítáme s realizací příměstských táborů pro děti předškolního věku v plném rozsahu. Kapacita táborů je už zcela naplněna. Věřím, že si toto léto společně užijeme.

Radka Štěpanovská, Zuzana Kurdiovská

Další článek:
Předchozí článek: