Seminář: Kreativní laboratoř v knihovně

Seminář: Kreativní laboratoř v knihovně

4. 6. 2020 v 17.00 hod. Kino Svratka a zároveň stream na Youtube
Odkaz na stream bude zveřejněn na Facebooku Městské knihovny Tišnov, Městského kulturního střediska Tišnov a na webech obou organizací.

Cílem semináře je představit myšlenku Kreativní laboratoře – otevřené digitální dílny a učebny v Tišnově. Během semináře vás seznámíme s vizí, vybavením, základním programovým schématem, vzdělávacími workshopy a nastíníme scénáře, jak bude možné se spolupodílet na provozu a rozvoji. Naše designerská výzva zní: „Jak bychom mohli ve městě vytvořit otevřený prostor, který by u občanů podporoval kreativitu a rozvoj  kompetencí pro 21. století skrze nejnovější technologická zařízení?“

Smysl knihovny zůstává dlouhodobě stejný. Co se podstatně a překotně proměňuje, jsou konkrétní potřeby uživatelů a prostředí, ve kterém působíme. Silně vnímáme posun od pasivní spotřeby informací k aktivnímu podílu na vytváření hodnot a související potřebě získávání znalostí a hledání místa pro kreativitu a inovace. Společenské změny sledujeme a hledáme nové cesty a přístupy vedoucí k tomu, aby knihovna i v této době hrála důležitou roli. Ctíme a vyznáváme právo na svobodný přístup k informacím, rozvoj technologií však společnost proměňuje a má i negativní dopady, které si uvědomujeme a v naší práci reflektujeme. Jednou z klíčových rolí naší knihovny se tak stává aktivní kultivace informačního a digitálního prostředí – vytvářením nových služeb, obsahů i kontextů. Projekt je „technologicky orientovaný“, ale jeho primárním konceptem je rozvoj základních dovedností nutných pro život ve společnosti 21. století (Tony Wagner):
• kritické myšlení a schopnost řešit problémy
• spolupráce v rámci sítě a její cílevědomé využití k vlastnímu poznávání
• svižnost a adaptabilita
• iniciativa a podnikavost
• schopnost nalézat a analyzovat informace
• zvídavost a představivost

Technologie vnímáme jako prostředek, nikoliv jako cíl. Hlásíme se k principům občanské (síťové) vědy a k principům makerspace, které nabízí alternativní možnosti vzdělávání pro občany, kteří se učí nejlépe, když si mohou věci osahat, rozebrat a znovu složit. Makerspaces jsou místem zrodu
nápadů, inovativních technologií a zajímavých projektů podporujících kvalitu života a koncept „smart cities“.

Na seminář v Kině Svratka se přihlašujte na e-mailu:
edita.hecova@kulturatisnov.cz
nebo přes přihlašovací formulář:
https://forms.gle/h91FTdEn33b4C4aU6.

Další článek:
Předchozí článek: