Covid-19, uvolňování mimořádných opatření

Covid-19, uvolňování mimořádných opatření

V třetím měsíci letošního roku ochromilo šíření nákazy koronavirem takřka celý svět a připravilo nás o věci a činnosti, které považujeme za běžné. V tomto tisíciletí byl nouzový stav v České republice vyhlášen celkem popáté – poprvé však pro celé území země. Nyní se nacházíme v době, kdy se situace spojená se šířením nákazy uklidňuje a dochází ke zmírnění či zrušení některých krizových opatření.
Stále jsou dostupné linky, na které se občané mohou obracet s nejrůznějšími dotazy či v případě, že potřebují radu ohledně konkrétní situace. Základní informace týkající se koronaviru můžeme získat na lince 1212. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s nemocí, využijte linky Státního zdravotního ústavu ČR 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370. Projevují-li se u Vás příznaky choroby, kontaktujte telefonní číslo zřizované Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje 773 768 994. Pro psychologickou pomoc se obraťte na odborníky obsluhující Vojenské linky psychologické pomoci 973 255 140, 973 255 141, 973 255 142.
Na řešení krizové situace se nepřestává pracovat ani na MěÚ Tišnov, Odbor sociálních věcí stále udržuje v provozu linky 734 175 031, 734 175 032 pro tišnovské seniory, které jsou určeny pro starší osoby, jež se nemají na koho obrátit a potřebují pomoci. Prostřednictvím uvedených telefonních čísel jsme schopni zajistit seniorům nákup, vyzvednutí léků či věnování roušek šitých dobrovolnicemi nejen z řad zaměstnanců městského úřadu, ale i jiných institucí, které se tvorbě roušek věnovaly a rozhodly se své výrobky poskytnout druhým.
Krizový štáb ORP Tišnov od počátku pandemie zprostředkovává distribuci osobních ochranných pomůcek zdravotnickým subjektům. Vzhledem k počtu lékařů, kteří se na Tišnovsku nacházejí, je předání potřebného vybavení časově velmi náročné. Na distribuci se proto podílejí nejen členové krizového štábu, ale i dobrovolníci. Abychom poskytli pomůcky v co nejkratším čase, probíhá výdej často i během dnů pracovního klidu. Všem, kteří věnovali svůj volný čas k pomoci s rozdělováním ochranných prostředků, velmi děkuji a upřímně mě těší, že jsou mezi námi lidé, kteří se nezištně a bez nároku na odměnu či jiný profit rozhodli pomoci i ve chvíli, kdy by bylo bezpečnější zdržet se doma.
Orgány krizového řízení na úrovni obce s rozšířenou působností dále bedlivě sledují vývoj celé situace a dělají vše potřebné pro řešení a co možná nejsnadnější překlenutí této doby.
Aktuální situaci můžete sledovat nejen prostřednictvím webu města www.tisnov.cz, ale i na dalších ověřených stránkách, jako je web Ministerstva zdravotnictví věnovaný této problematice https://koronavirus.mzcr.cz, aktuální informace z Jihomoravského kraje najdete na stránce https://koronavirus.jmk.cz/. Jako další důvěryhodný zdroj informací lze použít portál Státního zdravotnického ústavu www.szu.cz nebo Krajské hygienické stanice www.khsbrno.cz.
Krize určitým způsobem ovlivnila život každému z nás. Na některé zapůsobila formou nečekaných prázdnin, jiní jsou naopak pracovně vytížení mnohonásobně více, nežli je tomu v období klidu, jsou i tací, kteří o svoji práci přišli. Podnikatelé sčítají ztráty, které utrpěli díky zavřeným provozům. Pomalu se loučíme s představou exotické dovolené, která nás čekala v létě, a nové plavky pravděpodobně využijeme jen v místních či sousedních vodách. Do nejisté situace byli postaveni také ti, kteří v letošním roce ukončují svá studia, případně se chtějí ucházet o možnost ve vzdělávání pokračovat. Dámy se musely smířit s tím, že na ulici vyjdou s neupravenými účesy a na kráse utrpěly i další partie, ve kterých se obvykle nespoléhá jen na sílu matky přírody. Nebylo možné trávit čas s osobami, které máme rádi a jejichž přítomnost nám chyběla. Museli jsme pustit k vodě některé koníčky a záliby. Pokud nás koronavirus připravil jen o věci a činnosti, které lze označit jako zbytné, mluvíme o štěstí. Jsou totiž i tací, kteří vlivem nákazy ztratili to nejcennější – své nejbližší.
V následujících dnech nás jistě čeká radost nejen z jara, které je nyní v plném rozkvětu, ale i z věcí a aktivit, ke kterým se nyní opět můžeme vrátit. I přes uvolňování opatření, která byla stanovena s cílem zamezit šíření nákazy, je nutné nezapomínat na prevenci a neustávat zejména ve zvýšené hygieně rukou, dodržování odstupů od ostatních osob ve vzdálenosti nejméně dva metry a používání ochranných prostředků.

Kristýna Pekařová, tajemnice Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: