Přijímací řízení do Dětské skupiny Potůček

Přijímací řízení do Dětské skupiny Potůček

ve školním roce 2020/21

Přijímací řízení do Dětské skupiny Potůček bude probíhat v době 1. 6. – 12. 6. 2020.
V 1. kole přijímacího řízení budou přijímány pouze děti, které
1. mají trvalý pobyt v Tišnově
2. dosáhnou věku tří let do 30. 4. 2021
3. prošly přijímacím řízením do alespoň jedné z tišnovských MŠ a do žádné z jimi vybraných tišnovských školek se nedostaly
Základním kritériem pro přijetí dítěte bude jeho věk (starší děti budou mít přednost).

V případě zájmu o docházku dítěte do Potůčku je potřeba vyplnit přihlášku. Ta je ke stažení na webu RC Studánka a v tištěné podobě v kanceláři v RC Studánka. Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím, doneste v době od 1.6. do 12.6. do kanceláře RC Studánka (Riegrova 318, Tišnov), popřípadě vhoďte do poštovní schránky vedle branky.

V týdnu 15.–19. 6. 2020 budete informováni prostřednictvím e-mailu, zda bylo vaše dítě vybráno k přijetí. Zároveň Vás vyzveme k dodání dokumentů nutných pro přijetí dítěte do dětské skupiny. Bez dodání níže zmíněných dokumentů nebude moci být dítě přijato. Nutné dokumenty jsou:
1. potvrzení o nepřijetí dítěte ze všech mateřských škol v Tišnově, do kterých rodiče podali přihlášku (to rodiče obdrží od příslušných MŠ v rámci přijímacího řízení)
2. vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list (ke stažení na webu)
3. potvrzení o vazbě obou rodičů na trh práce
• u zaměstnanců, studujících a evidovaných na úřadu práce na formuláři, který je též ke stažení na webu
• pro OSVČ je potřeba doložit potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociálním pojištění za rok 2019.
4. potvrzení z matriky o trvalém pobytu dítěte v Tišnově (pouze pokud ani jeden z rodičů nemá v Tišnově trvalý pobyt)

Po dodání výše zmíněných dokumentů bude dítě přijato na základě uzavření „Smlouvy o poskytnutí péče o dítě v Dětské skupině Potůček“ mezi zákonnými zástupci a RC Studánka.

Kontakt:
Mgr. Kateřina Hromčíková, tel. 777 706 723,
studanka.potucek@gmail.com,
www.studanka-tisnov.cz (Péče o děti)

Další článek:
Předchozí článek: