Jak ZaHRAda za pět let vyrostla

Jak ZaHRAda za pět let vyrostla

Vážení čtenáři Tišnovských novin, blíží se konec školního roku, který je pro ZaHRAdu již pátý v pořadí. Rádi bychom toto půlkulaté jubileum využili ke shrnutí toho, jak Základní škola ZaHRAda za těch pět let vyrostla.
V posledních měsících jste si toho o naší škole na stránkách Tišnovských novin mnoho nepřečetli, a tak vás možná mohlo překvapit, že fungujeme už pět let. Podobně překvapivý může být pro někoho fakt, že v září budeme mít už 70 žáků, každý rok přijímáme 16 nových prvňáčků a tento počet  zdaleka nestačí poptávce po naší škole. Také jsme tento školní rok otevřeli druhý stupeň a máme i žáky šestého ročníku. Našli jsme také jasný
směr ve vzdělávání a postupně zavádíme do naší školy principy Montessori.
ZaHRAda si za těch pět let získala pevné místo mezi ostatními tišnovskými i mimotišnovskými školami, se kterými udržujeme přátelské vztahy i díky MAP vzdělávání, který funguje opravdu výjimečně dobře.
Z velkých věcí, které se v posledních letech povedly, můžeme vyzdvihnout evropský dobrovolnický projekt, v rámci kterého na naší škole s výukou cizích jazyků (a nejenom těch) pomáhají mladí lidé z různých zemí – Španělska, Itálie, Řecka, Ruska a Turecka.
Další velkou věcí pak bez pochyby byl projekt rekonstrukce prostor v budově na Riegrově ulici v celkové hodnotě 2,7 milionu Kč, z čehož 1,9 milionu Kč tvořila dotace v rámci IROP. Tímto způsobem se podařilo výrazně zvýšit kvalitu prostředí, ve kterém se s dětmi učíme, a také zvelebit prostory města Tišnova bez toho, aby to město jako takové něco stálo.
Největší současnou výzvou pro nás je hledání dalších prostor pro naši školu, protože ty současné jednoduše již nedostačují svou kapacitou a město Tišnov má navíc v úmyslu využít budovu na Riegrově ulici pro vlastní školu a všichni nájemci, včetně nás, tedy budou muset řešit místo pro výuku někde jinde.
V neposlední řadě chceme v rekapitulaci „velkých věcí“ připomenout festival Jeden svět, který naše škola společně s Člověkem v tísni, za podpory města Tišnova a soukromých dárců již čtvrtým rokem pořádá. Jedná se o největší vzdělávací akci na Tišnovsku, kterou každoročně navštíví okolo 1 300 žáků a studentů škol z Tišnova i okolí. Letošní ročník byl jako mnoho jiných akcí v původně plánovaném březnovém termínu zrušen, ale přesouváme ho na podzim. Doufáme, že druhá vlna nepřijde a sejdeme se společně v kině.
Tento text svým výčtovým charakterem může působit stroze. Skrývají se za ním ale příběhy dětí i dospělých, kteří se na budování ZaHRAdy za těch pět let podíleli. Jsou to příběhy veselé i smutné, příběhy o radosti, hledání i rozloučení, tak jak to k životu patří. Nakonec je ale až neuvěřitelné, co se nám společně povedlo. Všem lidem, kteří k růstu ZaHRAdy nějak přispěli, bychom chtěli ze srdce poděkovat. Díky!
Tím bych se s vámi v roli ředitele chtěl rozloučit i já, protože pomyslné žezlo v naší škole nejméně na jeden školní rok předávám své z(n)ástupkyni Denise Štěpánkové. Popravdě, nějakou tu pauzičku bych přál každému pedagogovi.

Milan Růžička

Další článek:
Předchozí článek: