Nejmladší Pejškov, nejstarší Hájek

Nejmladší Pejškov, nejstarší Hájek

Průměrný věk Tišnovana (obyvatelé Tišnova včetně jeho místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov) byl na počátku letošního roku 42,3 let. „Nejmladší“ místní částí je Pejškov, průměrný věk obyvatele Pejškova byl 34,5 let, naopak „nejstarší“ místní částí je Hájek, průměrný věk obyvatele Hájku byl 45,9 let.
Nejstarší občance bude letos 100 let, 16 občanů je narozených v rozmezí let 1921–1925. V roce 2019 se ve správním obvodu matričního úřadu Tišnov uskutečnilo 75 sňatků, z toho bylo 61 sňatků občanských a 14 sňatků církevních. Mezi stálé obyvatele města loni přibylo 110 novorozených dětí, oproti tomu zemřelo 102 občanů Tišnova.
Zajímavá jsou také čísla spojená s migrací obyvatel. Z jiných obcí se do Tišnova k trvalému pobytu přihlásilo 234 lidí, zatímco 262 občanů se odstěhovalo jinam. V rámci města pak změnilo během roku 2019 adresu trvalého pobytu 207 občanů.
V Tišnově tak k 31. prosinci 2019 žilo 9 343 obyvatel, z toho 185 cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem.
Žen žije v Tišnově stále více než mužů – k uváděnému datu jich bylo o 13 % více.

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Další článek:
Předchozí článek: