Místní poplatky splatné do konce září

Místní poplatky splatné do konce září

Splatnost místních poplatků za komunální odpad a za psa byla Zastupitelstvem města Tišnova posunuta až do 30. 9. 2020.

Místní poplatky za komunální odpad a za psa preferujeme hradit bankovním převodem na č.ú. 19-1425641/0100. Pro úhradu je nutné znát svůj variabilní symbol, který zůstává po celou dobu poplatkové povinnosti stejný, pokud ho neznáte, kontaktujte A. Lásková (tel. 549 439 838, alena.laskova@tisnov.cz), H. Marvánková (tel. 549 439 843, helena.marvankova@tisnov.cz), I. Maloňová (tel. 549 439 844, iva.malonova@tisnov.cz).

Současně upozorňujeme, že v roce 2020 je sazba poplatku za komunální odpad ve výši 660 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 560 Kč. Sazby místního poplatku ze psa zůstávají neměnné.

Alena Lásková, Odbor finanční

Další článek:
Předchozí článek: