Podpora nájemcům nebytových prostor

Podpora nájemcům nebytových prostor

Rada města Tišnova 22. dubna jednomyslně schválila přechodné snížení nájemného dohodou na 1 Kč za měsíce duben a květen těm nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví města, kteří byli nuceni z důvodů vládních nařízení zcela uzavřít své provozovny. Nájemce, které vyhlášený nouzový stav ovlivnil, ale nemuseli své provozovny uzavřít, podpoří město snížením nájmu o 50 % za duben a květen. Celkem se tato podpůrná opatření dotknou 37 subjektů. Vyjádřeno v penězích – celková částka, o kterou město nájmy za měsíce duben snižuje, je 277 tisíc korun.
V souvislosti s poskytnutím úlev na nájmech nebytových prostor byly odsouhlaseny i snížené nájmy za pronájmy pozemků ve vlastnictví města užívaných místními podnikateli.
Věříme, že tato opatření alespoň částečně pomohou občanům, jejichž příjmy byly přímo dotčeny mimořádnými opatřeními přijatými k zabránění šíření koronaviru. Vážíme si všech místních podnikatelů a přejeme jim, aby se co nejdříve mohli vrátit do svých obchodů, ordinací a provozoven.

Jana Hladká, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: