Na jubilanty nezapomínáme

Na jubilanty nezapomínáme

Milí občané, v tomto krásném jarním období, kdy se obyčejně lidé rádi vydávají na procházky a setkávají se s přáteli, omezila všeobecná situace i působení Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova.
Vzhledem k nastalé situaci neprobíhají osobní návštěvy jubilantů od měsíce března a gratulace zasíláme našim občanům poštou, neboť opravdu chceme ochránit zdraví našich seniorů. Rádi bychom však předali jubilantům dárky pro ně připravené. Proto touto cestou vyzýváme rodinné příslušníky či blízké přátele, aby si dárek pro jubilanta vyzvedli, neboť nyní již může úřad tuto službu zprostředkovat.
Jedná se nyní pouze o jubilanty, kteří v druhé polovině března, dubna a v květnu oslavili 80, 85, 90 a více let.
Kontaktujte, prosím, nejprve tajemnici Komise pro občanské záležitosti Ing. Dagmar Dvořákovou, na tel. 549 439 774 nebo e-mailem dagmar.dvorakova@tisnov.cz, která bude dárky vydávat. Apelujeme tímto na korektnost při vyzvedávání těchto dárků.
Omezení se bohužel dotklo i našich nejmenších občánků. Vítání našich nově narozených dětí začne probíhat od října letošního roku. Plánujeme těchto setkání zorganizovat co nejvíce, abychom letos potěšili všechny rodiny, které se tohoto vítání chtějí zúčastnit.
Věřím, že následující měsíce prožijeme všichni co nejlépe a o to více se budeme těšit na osobní setkávání s Vámi i Vašimi blízkými při gratulacích a vítáních našich občánků.
Za celou Komisi pro občanské záležitosti Vám všem přejeme co nejvíce zdraví a optimismu do dalších dní.

Pavla Veselá Hanusová, Komise pro občanské záležitosti

Další článek:
Předchozí článek: