Kuřimská Nová Ves

Kuřimská Nová Ves

Obec Kuřimská Nová Ves se nachází 12 km jihozápadně od Tišnova a 9 km severovýchodně od Velké Bíteše v okrese Brno-venkov, náleží pod Jihomoravský kraj. Průměrná nadmořská výška obce činí 457 metrů a její celková katastrální plocha je 327 ha. Samotnou obec tvoří dvě části, Kuřimská Nová Ves, k níž od roku 2002 přináleží i místní část Prosatín. Aktuální počet obyvatel ke dni 1. 1. 2020 je celkem 131, z toho 14 v Prosatíně.

Z historie i současnosti
První písemná zmínka o Kuřimské Nové Vsi je z roku 1364, Prosatín je zmiňován od roku 1390. Obě osady byly součástí panství hradu Deblín, který vlastník panství Ladislav z Boskovic prodal r. 1470 městu Brnu. Toho roku byly obce přiděleny k panství kuřimskému, a tak přišla Nová Ves ke svému přídomku „Kuřimská“, obdobně, jako je tomu u sousedního Jestřabí, na odlišení vsí od obcí tišnovského a pernštejnského panství.

Dominantou Kuřimské Nové Vsi je kostel sv. Antonína Paduánského s přilehlým hřbitovem. Byl postaven podle projektu brněnského architekta Jana Šálka v letech 1933–37 z iniciativy věřících z obcí Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Blahoňov a Prosatín, kteří pro ten účel založili i spolek organizující finanční sbírky a kulturní akce, jejichž výnos byl na stavbu tohoto díla.

U kostela rostou dva památné stromy, lípy staré 300 let. Severně od obce je i přírodní památka Pláně o rozloze 9,3 ha tvořená skalnatým svahem, kde roste chráněný jalovec obecný a jiná květena. Malebnou přírodu okolí reprezentují především hluboká a skalnatá údolí potoků Halda, Libochůvka a Blahoňůvka, která obec obklopují ze tří stran a po desítky let jsou rájem brněnských trampů, skautů a všech milovníků turistiky v romantické přírodě. Proslulým místem táborů i zastávkou cyklistů i turistů je dnes výletní hospoda Ranč u Bizona v osadě Kutiny na soutoku Haldy a Libochůvky. Nedaleko obce najdeme i ubytovací Penzion Slunečnice.

Aniž to dnešní návštěvník tuší, jsou stávající stavby památníkem na dobu II. světové války, kdy v rozestavěných tunelech nedokončené železniční trati Tišnov–Žďár fungovala podzemní továrna Diana na výrobu křídel na letadla Messerschmitt pro německou armádu. Stopy po činnosti továrny nesmazalo ani 75 let, zejména jsou dodnes využívány obslužné a ubytovací budovy tehdejších dělníků, které nyní slouží rekreaci a cestovnímu ruchu.

Moderní obec
Za poslední roky se v Kuřimské Nové Vsi vybudovalo dětské hřiště, které přivítali zejména rodiče s malými dětmi. Investice byly dále vloženy do sportovního areálu, proběhla rekonstrukce multifunkčního hřiště, realizovaly se i terénní úpravy u obecního úřadu. Nově byla podpořena také komunikace s občany v rámci mobilního rozhlasu, obyvatelé tak získávají veškeré informace o dění v obci z pohodlí domova. V neposlední řadě obec přešla ze starých pouličních svítidel na nová LED svítidla, tímto krokem byly ušetřeny provozní náklady na veřejné osvětlení.

Pro chvíle aktivního odpočinku lze využít sportovní hřiště s přilehlým areálem, které v letním období ožívá nejrůznějšími společenskými akcemi. Hlavními nositeli kultury je zejména hasičský sbor, který právě oslavil 70 let své činnosti, dále spolek červeného kříže a v neposlední řadě i obec sama. Během roku za spolupráce SDH je pořádána např. oslava 1. máje, kdy probíhá výstava zemědělské techniky. Další významnou akcí konající se vždy v půlce měsíce června je pouť a s ní spojený Antonínský kros. Na konci srpna je organizováno pro děti již
tradiční rozloučení s prázdninami.

Do budoucnosti se potřebuje obec zaměřit na čištění odpadních vod a na vybudování nového zdroje pitné vody pro obyvatele, zároveň chce nadále pokračovat v kulturních a společenských akcích, které jsou součástí života v obci. Na Vaši návštěvu u nás se těší starosta ing. David Lacina.

David Lacina, starosta obce

Další článek:
Předchozí článek: