Co se děje na radnici aneb ze starostova zápisníku

Co se děje na radnici aneb ze starostova zápisníku

• Ve schváleném rozpočtu došlo k navýšení alokací dotačních titulů města, a to ve všech oblastech (sport a tělovýchova, kultura, volnočasové aktivity mládeže, prorodinné aktivity, ostatní zájmová činnost, životní prostředí) o 25 % oproti loňsku. Chtěli jsme tak vyjádřit, že si vážíme činnosti místních spolků a ještě více je podpořit. Počet 64 podaných žádostí svědčí o tom, že o tuto podporu je zájem. Rád bych tedy poděkoval velké většině zastupitelů, která se odsouhlasením rozpočtu k této podpoře přihlásila.

Rozvoj sportovních areálů na Ostrovci pokračuje. Druhé fotbalové hřiště i další dva tenisové kurty jsou využívány především mládeží, což je skvělé. Fotbalový klub zdárně dokončuje stavbu nových kabin a na tuto akci nyní navazuje město projektem cyklostezky. Poté by mělo dojít i ke  zlepšení podchodu pod železnicí a úpravě okolního prostranství.

• Stále mne trápí čistota veřejných prostranství, která není dokonalá, přestože se snažíme této oblasti věnovat zvýšenou pozornost. Posilujeme personálně, vylepšujeme a rozšiřujeme techniku, ale stále jaksi „taháme za kratší konec“. S obdivem vždy jezdím za hranice k našim jižním sousedům do Rakouska, jejichž péče o veřejné prostranství je dokonalá. Rozdíl je však také v tom, že prostranství před domem není tamějším obyvatelům lhostejné a nespoléhají jen na samosprávu. Prosím, pomozte nám také. Příležitost přiložit ruku k dílu budeme mít 4. dubna při akci „Ukliďme Česko“. Já přijdu!

• Měl jsem tu čest být jedním z porotců v rámci architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Míru. Patnáct podaných návrhů posuzoval více než dvacetičlenný sbor, v němž zasedli zástupci odborné veřejnosti, architekti a také někteří členové zastupitelstva. Výsledné pořadí sestavené porotou projednalo zastupitelstvo na svém únorovém zasedání a nyní připravujeme výstavu všech návrhů, která bude zahájena 19. března veřejnou prezentací (informujeme na jiném místě tohoto vydání).

• 18. března proběhne „Chat se starostou“. Můžete se mne tedy v rámci této komunikační platformy ptát na vše, co Vás zajímá. Otázky bude možné klást prostřednictvím odkazu na webu města. A samozřejmě platí, že radnice je každodenně otevřená pro jakékoliv Vaše dotazy či náměty – můžete se za námi zastavit osobně (doporučuji využít rezervační systém), zavolat či napsat. Komunikace s vámi je pro nás prioritou. Díky všem za názory a podněty v rámci dvou dotazníkových akcí týkajících se odpadového hospodářství a Tišnovských novin. Váš názor je pro nás důležitý!

Jiří Dospíšil, starosta města

Další článek:
Předchozí článek: