100 let Gymnázia Tišnov

100 let Gymnázia Tišnov

7. díl – 1981–1990

Gymnázium v Kronice města Tišnova
1981 – 7. 3. se uskutečnil ples gymnasia.
1983 – Bývalý ředitel gymnázia v Tišnově, doktor přírodních věd, profesor přírodopisu a zeměpisu Václav Komárek se dožil v Dobrochově, kde nyní žije, dne 26. 9. osmdesáti let.
1984 – Ředitelem gymnázia je od 1. 9. 1983 PhDr. Milan Novotný. 30. 6. 1984 studovalo na škole 420 žáků, které vzdělávalo 25 pedagogických pracovníků. Z 87 maturantů jich 21 % získalo vyznamenání, na vysoké školy se hlásilo 66, z nichž bylo 80 % přijato. Od 1. 9. 1984 měla škola 427 žáků  a 27 pedagogických pracovníků, z nichž je 9 komunistů a 10 učitelů bydlí v Tišnově. Na škole jsou vyučovány tyto specializace: elektrotechnika, ekonomika, programování, zemědělství. Tato nová koncepce byla ve výuce gymnázia zahájena s nástupem studentů ročníku 1970 do 1. ročníku školy. Ředitelství gymnázia se muselo zabývat problémem stravování svých žáků (v Tišnově je nedostatek kapacit, i když část žáků se stravuje ve školní jídelně na náměstí 28. října). Také byly zahájeny organizační přípravy k provedení generální opravy budovy gymnázia.
1986 – Skupina svazáků při ZO SSM na gymnáziu organizovala od prosince 1985 večery folkové hudby. Postupně v sokolovně vystupovali přední interpreti a zpěváci tohoto žánru z celé ČSSR. 1. března proběhl společenský ples gymnasia.
1990 – Tišnovské gymnázium slavilo 70 let od svého založení…

Ředitelé
80. léta byla převážně ředitelským obdobím PhDr. Milana Novotného. Narodil se v r. 1939 v Rokycanech, a protože jeho tatínek byl vojákem z povolání, stěhoval se v dětství společně s ním z místa na místo. Jedenáctiletku vystudoval v Tišnově, maturoval v r. 1957. O tři roky později dokončil Vysokou pedagogickou školu v Brně, obor čeština – tělesná výchova. Po vojně nastoupil jako učitel základní školy v Kuřimi, odtud přešel do Tišnova a tehdejší ZDŠ Gottwaldova a začal dálkově studovat filozofickou fakultu. Po jejím absolvování v r. 1970 byl jmenován ředitelem devítiletky. O rok později byl zvolen poslancem a místopředsedou Okresního národního výboru Brno-venkov, což byla profese na plný úvazek, během jejíhož výkonu v Brně i externě učil na katedře tělesné výchovy pedagogické fakulty. V roce 1980 složil rigorózní zkoušky a byl mu přiznán akademický titul. Na jaře  1983 byl odvolán z okresní funkce, půl roku pracoval na krajském odboru školství a následně byl jmenován ředitelem tišnovského gymnázia. Na jaře 1990 svůj post potvrdil ve výběrovém řízení, teprve v r. 1992 byl po dalším konkurzu vystřídán Karlem Švábenským, na škole ovšem dále učil až do r. 2000.
Po celý život se věnoval sportu, působil jako cvičitel či trenér zejména v házené. Na své svěřence i školní žáky byl velmi tvrdý, v dnešní době by s těmito – většinou účinnými – metodami již určitě neuspěl. V jeho éře se začalo s významnými rekonstrukcemi budovy gymnázia. „V době, kdy ve školství nebylo peněz nazbyt,“ vzpomíná jeden z kolegů, „vzal ,modráky’ a začal školu od základu přebudovávat.“ Navíc ji postupně vybavil doslova  „flotilou“ lodí, s nimiž žáci dodnes jezdí na oblíbená kanoistická soustředění. Zemřel na srdeční infarkt v r. 2007.

Tři významní profesoři
Mgr. Jaroslav Komprs – matematika, fyzika, 1972–2003
Vystudoval svůj obor na pedagogické fakultě olomoucké univerzity, několik let působil na učňovské škole v Bystřici nad Pernštejnem, na tišnovském gymnáziu pak strávil plná tři desetiletí; odešel teprve po svém zvolení místostarostou města. V létech 1975–92 zastával i funkci zástupce ředitele. Se školou je významně spjata celá jeho široká rodina: tatínek byl jedním z prvních žáků, později na gymnáziu rovněž učil, maturovali tu i maminka, sestra, manželka, synové a vnuk. S oblibou se jako instruktor zúčastňoval i školních kurzů, brigád či výletů.

RNDr. Marie Trtílková – deskriptivní geometrie, matematika, 1978–dosud
Devítiletku ukončila v r. 1969 v Černé Hoře, poté absolvovala přírodovědnou větev gymnázia v Blansku. V létech 1973–78 studovala na přírodovědecké fakultě tehdejší Univerzity J. E. Purkyně v Brně, po rigorózní zkoušce v r. 1984 získala navíc doktorát. Ještě v průběhu vysokoškolského studia byla asistentkou na katedře matematiky Strojní fakulty VUT Brno, další pedagogickou kariéru již zasvětila pouze působení na gymnáziu v Tišnově. Plných 24 let zde byla předsedkyní komise matematiky, od r. 1992 dodnes je též zástupkyní ředitele.

PhDr. Vojtěch Hanus – čeština, dějepis, 1983–dosud
Narodil se v r. 1953, základní školu absolvoval v Holetíně a v Hlinsku, tamtéž v r. 1971 maturoval na gymnáziu. Na filozofické fakultě v Brně vystudoval nejprve dějepis a archivnictví, poté ještě dálkově češtinu a pedagogiku. Od r. 1977 učil 6 let na středním strojírenském učilišti v Kuřimi. V r. 1983 získal doktorát z filozofie a nastoupil na tišnovské gymnázium, kde působí dodnes. Dlouhá léta tu byl navíc předsedou předmětové komise, archivářem, kronikářem a také editorem sborníků a ročenek k výročí školy. Historické materiály publikoval mimo jiné i v Tišnovských novinách.

Absolvent hodný pozornosti
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., roz. Dupalová (*1964)
– maturita 1982, třídní profesorka Jarmila Jurková
V Brně vystudovala práva, profesně působila ve finanční správě nejprve na Finančním úřadu Brno-venkov, jehož se později stala ředitelkou. Krátce byla zaměstnána ve Finančním úřadu pro Jihomoravský kraj a jako ředitelka Odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství. 1. 1. 2016 byla jmenována odbornou náměstkyní ministra financí ČR pro daně a cla. Po následujících volbách se stala ministryní financí, od konce dubna 2019 je navíc místopředsedkyní vlády pro ekonomiku a finance.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: