Náměstí Míru v Tišnově získá novou podobu

Náměstí Míru v Tišnově získá novou podobu

Výsledky architektonicko-urbanistické soutěže Revitalizace náměstí Míru v Tišnově schválilo zastupitelstvo 24. 2. 2020. Vítězným řešením je návrh manželů Veličkových, kteří mají k městu Tišnov velmi blízko. Petr Velička je absolventem zdejšího gymnázia a Markéta Veličková zde vloni vedla předmět krajinářská architektura v rámci univerzity třetího věku.

Město Tišnov na podzim 2019 vypsalo podle zákona o zadávání veřejných zakázek otevřenou architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci náměstí Míru. Do soutěže se v lednu 2020 přihlásilo 15 týmů z celé republiky, které přinesly zajímavé spektrum konkrétních a různorodých přístupů.  Všechny návrhy byly posuzovány anonymně, a to výhradně podle kritérií kvality: komplexní architektonická, urbanistická a estetická kvalita navrženého řešení; míra naplnění požadavků zadavatele; ekonomická přiměřenost řešení a jeho realizovatelnost.

Od nového uspořádání náměstí očekáváme kultivaci veřejného prostoru a vytvoření příjemného místa pro setkávání občanů. Velký důraz jsme kladli i na udržitelnost s ohledem na probíhající klimatické změny. Na náměstí bude dostatek zeleně. Chceme také lépe hospodařit s dešťovou vodou, která nyní bez užitku zatěžuje splaškovou kanalizaci,“ upřesňuje garant projektu a první místostarosta Ing. Karel Souček.

Soutěžní návrhy posuzovala porota, v níž převažovali nezávislí odborníci. Porota hlasovala ve složení: dva zástupci zadavatele – Bc. J. Dospíšil, Ing. K. Souček a tři nezávislí architekti: prof. Ing. arch. P. Pelčák, Ing. arch. P. Jura, Ing. arch. P. Todorov. Kromě řádných porotců se k soutěžním návrhům vyjadřoval tým přizvaných expertů a náhradních členů poroty, například Ing. Eva Wagnerová – krajinářská architektka, Ing. Adolf Jebavý – dopravní
specialista, Ing. arch. Zdeňka Vydrová – městská architektka Tišnova a řada dalších. V závěrečné odborné diskuzi o kvalitách jednotlivých soutěžních návrhů se všichni přítomní shodli na udělení tří cen a tří odměn návrhům, které nejlépe splnily zadání soutěže. Po ukončení hodnocení byly rozlepeny obálky a soutěžním návrhům byly přiřazeny identifikační údaje.

Náměstí řešíme jako svobodnou plochu bez bariér vlídnou k chodcům. Náměstí může být využito na trhy, přehlídky nebo jen posezení na schodech s jižním sluncem. Sever a jih jsou propojeny promenádou s alejí. Dopravu zklidňujeme,“ uvádějí v anotaci autoři vítězného návrhu Markéta a Petr Veličkovi.

„Vítězi se podařilo nejlépe naplnit kvalitativní požadavky zadavatele, a proto porota doporučila zadavateli vyzvat oceněné týmy do navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění postupně – dle umístění v soutěži,“ je přesvědčen prof. Petr Pelčák, předseda poroty.

Pokud vše půjde podle plánu, měl by být do konce roku rozpracován vítězný návrh do fáze studie.

Všechny soutěžní návrhy jsou zpřístupněny prostřednictvím webových stránek soutěže: www.soutez-o-navrh.cz/tisnov2019. Vernisáž a diskuze se zástupci veřejnosti s autory návrhů o vybraných řešeních se uskuteční ve čtvrtek 19. 3. 2020 od 17.00 hodin v Müllerově domě. Zveme tímto veřejnost, aby se přišla seznámit s budoucí podobou náměstí Míru v Tišnově.

PhDr. Markéta Pražanová, sekretářka soutěže

Další článek:
Předchozí článek: