Účast nízká, spokojenost vysoká

Účast nízká, spokojenost vysoká

Anketa Moje Tišnovské noviny skončila

V prvních Tišnovských novinách roku 2020 byla zveřejněna anketa týkající se aktuální podoby nejznámějšího městského média – měsíčníku TIŠNOVSKÉ NOVINY. Anketu bylo rovněž možné vyplnit na internetové adrese anketa.tisnov.cz, přičemž tuto formu zvolila většina hlasujících – 103. Osobně doručilo vyplněnou papírovou anketu 31 občanů.

Celkem se tedy ankety od 15. prosince 2019 do 31. ledna 2020 zúčastnilo 134 respondentů, převážně žen, mužů bylo 56. Nejednalo se však ve všech případech pouze o občany Tišnova, svůj názor redakci sdělila také řada různě pravidelných čtenářů, kteří si každý výtisk TN sami kupují. Při pravidelném nákladu TN v počtu 4 700 ks, jenž je téměř beze zbytku distribuován, dosáhla tedy účast v anketě necelých 3 %. Reálně se však jednalo o procentuální účast ještě nižší, neboť velká část respondentů v anketě uvedla, že každé vydání TN si kromě nich přečtou ještě další 2–4  čtenáři, což počet pravidelných čtenářů výrazně navyšuje.

Anketu tvořilo 30 otázek a hodnotit bylo možné grafickou i obsahovou úroveň novin, oblíbenost jednotlivých rubrik nebo třeba také rychlost a spolehlivost distribuce TN zdarma do schránek tišnovských domácností. Při vyplňování ankety dostali čtenáři také možnost podělit se s redakcí o vlastní (a často hodně originální) podněty ke zlepšení obsahu Tišnovských novin, stejně jako mohli nemilosrdně zkritizovat, co se dlouhodobě v novinách nedaří a je tedy třeba na tom víc zapracovat. Této možnosti využilo mnoho zúčastněných, a do redakce tak dorazila opravdu pestrá směsice vzkazů, připomínek a nápadů.

Detailní zpracování a vyhodnocení všech výsledků a odpovědí nějaký čas zabere. Ale už nyní je jasné, že se mnohé z nich podaří zpracovat a zakomponovat do současné podoby Tišnovských novin – tu mimochodem většina účastníků průzkumu hodnotí velmi kladně, což nás velmi těší.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do ankety, a přispěli tím k hledání optimální podoby novin. Vážíme si vašich názorů a ujistili jsme se, že máme společný cíl – abychom na naše Tišnovské noviny byli hrdí všichni a pokaždé se těšili na další zajímavé vydání.

A také držte palce! TIŠNOVSKÉ NOVINY se letos účastní celonárodní soutěže Radniční listy roku 2020, v níž všechny přihlášené tituly hodnotí odborná komise podle různých kritérií. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 15. dubna 2020 a o všem podstatném budeme samozřejmě včas informovat.

Jiří Dvořák, Kancelář starosty

Další článek:
Předchozí článek: