Příprava Komunitního plánu sociálních služeb

Příprava Komunitního plánu sociálních služeb

Pozvánka ke kulatému stolu

Město Tišnov v tomto roce připravuje nový Komunitní plán sociálních služeb ORP Tišnov na období 2021–2023. Půjde o dokument, který popíše stávající situaci v oblasti sociálních služeb a určí, jakým směrem bychom byli rádi, aby se v následujících třech letech odebral vývoj sociálních služeb v Tišnově a obcích správního obvodu. Město Tišnov a obce správního obvodu (58 obcí) již pátým rokem společně spolufinancují v rámci dvoukolového dotačního programu sociální služby, které sídlí v našem správním obvodu, ale také specializované sociální služby, které do našeho správního obvodu za našimi občany dojíždějí např. z Brna. Jaké sociální služby byly v uplynulém období dotačně podpořeny, můžete zjistit na následující adrese: www.tisnov.cz/urad/informace/dotacni-programy-mesta. Je možné konstatovat, že se podařilo vytvořit stabilní systém spolufinancování, který ze zdrojů MPSV ČR, Jihomoravského kraje a obcí v složitém období změny systému financování zajistil stávající síť sociálních služeb vzniknuvší v současné podobě v letech 2007–2010.

Nyní je nezbytné pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb na období 2021–2023 popsat potřeby občanů ve vztahu k sociálním službám do budoucna. Za účelem mapování potřeb občanů v oblasti sociálních služeb proběhne v období od 1. do 30. 5. 2020 dotazníkové šetření, a to mezi občany města Tišnova a občany obcí správního obvodu Tišnovska. Domníváte se, že je zapotřebí zvýšit kapacity pečovatelské služby, zřídit denní stacionář pro seniory nebo osoby s kombinovaným postižením, zřídit pobytovou odlehčovací službu pro seniory, vybudovat chráněné bydlení pro psychotiky? Právě v tomto dotazníkovém šetření nás bude zajímat Váš názor.

Jsme si vědomi toho, že některé konkrétní podněty již byly v uplynulém období směrem k městu Tišnovu sděleny, neboť podněty občanů získáváme průběžně. Za tímto účelem plánujeme realizaci tří kulatých stolů, které budou zaměřeny na potřeby konkrétních cílových skupin. Tyto kulaté stoly proběhnou již v měsíci dubnu 2020 v zasedací místnosti budovy radnice města Tišnova, nám. Míru 111 v přízemí, a to v následujících termínech:
• Úterý 7. 4. 2020 16.00–18.00 hod. – Cílová skupina psychotici – potřeby osob s těžkým duševním onemocněním a potřeby pečujících osob
• Čtvrtek 16. 4. 2020 16.00–18.00 hod. – Cílová skupina osob s kombinovaným postižením, jejich potřeby a potřeby pečujících osob
• Úterý 28. 4. 2020 16.00–18.00 hod. – Cílová skupina senioři, jejich potřeby a potřeby pečujících osob

Naším cílem je zajistit na kulatých stolech vyvážené zastoupení z řad potenciálních uživatelů služeb (zejména pak osob pečujících), relevantních poskytovatelů sociálních služeb v regionu či potenciálních poskytovatelů sociálních služeb v regionu a zástupců samospráv obcí.

Pokud máte o účast na některém z kulatých stolů zájem, napište na e-mail: michal.kudlacek@tisnov.cz (Mgr. Michal Kudláček, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov, tel. 549 439 721).

Michal Kudláček, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: