MAP – Vzdělávání Tišnovska v roce 2019

MAP – Vzdělávání Tišnovska v roce 2019

S novým rokem je dobré zhodnotit, jaký byl rok uplynulý. Uskutečnila se celá řada setkávání, workshopů, seminářů a vzdělávacích akcí pod záštitou MAP vzdělávání Tišnovska.
Výchova kluků: jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum – workshop pro rodiče odpovídal nejen na příčiny chování chlapců, ale přinesl i řadu podnětů, jak s kluky zacházet, aby se neponičilo jejich mužství a zároveň rodiče přežili jejich vychovávání bez úhony. Začali jsme se pravidelně scházet se 30 neziskovkami z Tišnovska a sdílet svoje zkušenosti a znalosti. Ze setkání vzešel „Jarmark neziskovek“, který se uskutečnil 28. 9. 2019 při Václavských hodech v Tišnově, v jehož rámci proběhlo hlasování o projektu a zvítězil nákup vratných kelímků. Technická zručnost hezky česky – součástí polytechnického miniveletrhu byla interaktivní výstava kvalitních českých hraček s možností jejich vyzkoušení, ukázka stavebnic a her s osobitým designem, vzdělávací workshopy pro rodiče. Všem zúčastněným školám jsme zakoupili dřevěnou stavebnici PONY v hodnotě 5 000 Kč. Technické MŠ II – v roce 2019 měly MŠ již po druhé možnost vyzkoušet si úlohy a práci s nářadím a pomůckami. Byly představeny základní cíle, úlohy a metody práce s dětmi. Zúčastněným MŠ byly pořízeny dřevěné ponky nebo dřevěná odrážedla a nakoupena balza. Od září roku 2019 funguje
v pěti MŠ Sdílený logoped. Na začátku proběhla v každé MŠ depistáž, dále probíhá individuální logopedická péče. Od září roku 2019 pracuje ve čtyřech ZŠ Sdílený rodilý mluvčí pro děti 10–15 let. Výuka probíhá formou tandemu – s Jayem je ve třídě i učitel. Předali jsme 12 Klokanových
kufrů a Klokanovy kapsy školkám, dětskému domovu a RC Studánka. Podpora rovných příležitostí probíhala tzv. inkluzivním šetřením realizovaným Ligou lidských práv a některé školy se staly Férovou školou. Nyní řešíme podpis Kodexu škol a její začlenění v ŠVP. Podpořili jsme čtyři školy v zavádění Formativního hodnocení. Neopadl zájem o další setkávání v Akademii pro ředitele pod vedením Vlastimila Jaroše. Další  velmi zajímavou činností byla podpora vedení škol v Koučink Akademii Libchavy, která byla pojata jako víkendový seberozvojový program. S naší pomocí též fungovala létavička (létající pobočka) projektu Elixír do škol na podporu výuky fyziky od MŠ po 2. stupeň ZŠ. Další důležitou součástí činnosti MAP bylo pořízení Balíčku pro venkovní výuku (Lipka) a Pracovní sešity Smart Course jako podklad pro kariérové vzdělávání.
Z plánů na rok 2020 to bude v lednu seminář Změny právních předpisů od září 2019, jehož cílem je školy informovat o reformě financování podle školského zákona. Na konci února proběhne další seminář Výchova kluků, na nějž naváže v březnu Výchova dívek. V druhé polovině pořádáme Soutěž v anglické konverzaci pro 1. i 2. stupeň ZŠ a v dubnu se uskuteční Veletrh zaměstnavatelů.

Barbora Gottwaldová

Další článek:
Předchozí článek: