Ratibořický mapový okruh

Ratibořický mapový okruh

Úspěch Klubu přátel fotografie Tišnov v celostátní soutěži fotografů

Klub přátel fotografie Tišnov je už mnoho let pravidelným každoročním účastníkem Ratibořického mapového okruhu (dále jen „RMO“). RMO je soutěž klubů fotografů a jednotlivců, zaměřená na vzájemné poznávání fotografické tvorby. Autoři jsou zde ve dvou rolích, soutěžících i hodnotitelů, s cílem objektivně hodnotit předkládané fotografie.
V předposledním 47. ročníku, který byl vyhodnocen 1. 9. 2018, se KPFT v celkovém pořadí umístil na 2. místě z 19 fotoklubů a v posledním 48. ročníku, který byl vyhodnocen 7. 9. 2019, se KPFT v celkovém pořadí umístil na 3. místě z celkem 20 fotoklubů. Z výsledků letošního ročníku se dá vyčíst, že i když se v soutěži jednotlivců nikdo neumístil na čelních místech, tak vzhledem k vysokému hodnocení celé kolekce fotografií se opět klub umístil velice vysoko.

Milan Ferov, předseda KPFT o. s.

Další článek:
Předchozí článek: