Šťastný nový rok z Jamného

Šťastný nový rok z Jamného

Jamné je jednou z vesnic roztroušených po Tišnovsku. Nachází se zhruba 5 km severně od Tišnova, obcí jej ale nazývat nelze, jelikož není samostatné. Jamné příliš známé není, také kvůli své velikosti. Vesnice čítá v současné době jen 46 domů, obyvatel je zde přibližně 86. Do povědomí se mohlo dostat spíše Hostincem u Vlachů a zatáčkami, které v minulosti daly zabrat nejednomu účastníku Rallye Vysočina. Jamné je zde však již dlouho. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1249. Název obce je vykládán jako označení jeho obyvatel bydlících v dolíku, „v jámě“. Spolu se zbytkem tišnovského panství přešlo z rukou johanitského řádu pod správu cisterciáckého kláštera Porta coeli, a to až do zrušení kláštera Josefem II. roku 1784. Po delším období světské správy se vrátilo pod správu obnoveného kláštera až do pozemkové reformy v letech 1922–1927. Roku 1980 bylo Jamné připojeno k Tišnovu.
Za Jamné jako místní část Tišnova chceme proto čtenářům Tišnovských novin a současně našim spoluobčanům
popřát šťastný nový rok.
Obecně Jamné nemělo z kulturního hlediska do nedávné doby moc co nabídnout. Za kulturní centrum je možné
považovat budovu bývalé školy. Poté, co přestala sloužit svému původnímu účelu, však hostila pouze výstavy domácích zvířat. Jiný prostor pro setkávání zde vyjma Hostince u Vlachů nebyl. Nekonala se zde ani setkávání věřících. Ačkoliv má Jamné alespoň kapličku, je přifařeno k Unínu. Obyvatelé se shodli na tom, že tento neutěšený stav společenského života ve vesnici chtějí změnit. Od roku 2015 proto v Jamném funguje osadní výbor, který se kromě komunikace s městem zasazuje také o setkávání občanů a pořádání kulturních akcí. Znovu začala být
využívána budova školy, byla v ní zřízena komunitní místnost a dočkala se nutných oprav a úprav tak, aby ji bylo možné využívat pro pořádané akce. V minulém roce škola hostila sousedské besedování s promítáním fotek z cest místních obyvatel po Itálii a Thajsku. Starojamenský den, pořádaný k uctění památky padlým v 1. sv. válce, jsme již oslavili na novém pódiu a školu jsme využili i pro zakončení lampionového průvodu s hledáním pokladu pro děti. Obyvatelé zde mohli také oslavit konec roku 2019.
Občané Jamného se však začali scházet i mimo školu. V minulém roce se společně vydali na výlet do Hlinska na Peklo Čertovina a skanzen Veselý Kopec, spolu s Hajánky a Hájkem již poněkolikáté oslavili průvodem masek a zábavou masopust, společnými silami s podporou města uspořádali již pátou Jamenskou pouť k příležitosti
svátku patronů unínské farnosti sv. Petra a Pavla a před Vánoci ozdobili stromeček na návsi. Obyvatelé Jamného
však odvedli také velký kus práce, když pokročili v čištění lesních cest v okolí vesnice a za přispění města společnými silami opravili požární nádrž za vesnicí, díky čemuž se zde již na konci července mohli koupat. Toto místo se pak stalo díky fotbalovému hřišti a zázemí v nové chatce také dějištěm akcí, jako byl Jamenský táborák. V jeho rámci proběhlo přátelské fotbalové utkání okolních vesnic, ale pro odvážlivce čekala také disciplína běhu přes kládu položenou přes jamenský „rybník“.
Všichni obyvatelé Jamného odvedli za poslední roky velký kus práce a jistě je potěšila i příležitost se spolu více setkávat. Tyto akce však nejsou vyhrazeny pouze občanům Jamného. Spolu s přáním šťastného nového roku bychom proto tímto chtěli všechny čtenáře pozvat, aby se mezi nás přišli podívat. Tento rok se můžeme těšit především na Masopust, Pálení čarodějnic, Jamenskou pouť, Táborák a Starojamenský den, ale také na další akce pro děti i dospělé. Rádi Vás v Jamném uvidíme, ať již v rámci pořádaných akcí, nebo za účelem výletu po turistických
stezkách, které jsou v čím dál lepším stavu.

Alena Kožíková

Další článek:
Předchozí článek: