Předvánoční představení dětí v tišnovském kostele

Předvánoční představení dětí v tišnovském kostele

Ráda bych se podělila se čtenáři Tišnovských novin o mimořádný prožitek. 17. prosince 2019 se odehrálo představení dětí naší farnosti. Byla jsem pozvána a překvapena. Návštěva rodičů, prarodičů, dětí i hostů byla mimořádná. Na slavnost byly pozvány také hendikepované děti se svými rodiči.
Na programu večera byla Pohádka o dvanácti měsíčcích autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Režii a nácvik divadelního představení zajistili Pavel Fic, Zuzana Konvicová, Dagmar Lukasová, Pavel Chutný (živě doprovázel na klavír), Zdeňka Nečesaná, sóla na trubku se zhostil Jaroslav Halouzka. Technickou část – zvukový přenos, osvětlení – zajistil tatínek účinkujícího dítěte Zdeněk Kupský. Zkoušky účinkujících se uskutečňovaly na faře. Pan děkan Rybecký vytvořil zázemí pro pravidelné studium pohádky. S cílem ukázat veřejnosti, že společenství v tišnovské farnosti žije, podnítil celou akci pan Pavel Fic, který sváteční večer uvedl. Pohoštění pro všechny návštěvníky zajistili sponzoři.
Každému z účastníků mimořádného prožitku nepochybně přicházely na mysl otázky o smyslu našeho bytí. Proč jsme tady? Jaká je podstata našeho života, smysluplnost konání – tvůrčí práce. Prožívání radosti, odpovědnosti, lásky, pokory, ale také obtíží života. Je důležité ocenit vytváření společenství lidí, které našlo sílu pomáhat zvláště v době nezdravého tlaku společnosti. Tím, že převedeme víru v činy – na tvůrčí práci s dětmi – oslovíme nejenom rodiče, ale také širší veřejnost, která bude přicházet s důvěrou a pomáhat. Dobrovolný příspěvek byl předán rodině nemocného chlapce. Již tato skutečnost je pro naši společnost závažná, chvályhodná.
Přeji všem, kteří se podíleli na uskutečnění představení, mnoho tvůrčích sil pro roky příští. A co víc? Předat mladé generaci smysluplnost lidského života.

Božena Dozbabová

Další článek:
Předchozí článek: