Galerie jako otevřený prostor

Galerie jako otevřený prostor

Počátkem ledna 2020 vstupuje Galerie Josefa Jambora do třetího roku svého působení pod vedením kurátorek Marty Sylvestrové a Radky Kaclerové. Naší snahou je proměnit galerii v otevřený prostor, v němž naleznete nejen setkání s moderním a současným vizuálním uměním. Kromě kontaktu s aktuálním uměleckým děním chceme přispívat kvalitními doprovodnými programy k rozšiřování uměnímilovné tišnovské komunity a podněcovat
zájem o galerijní výstavní a programovou činnost u návštěvníků z blízkých i vzdálenějších koutů Tišnovska. Řada z nich do galerie míří i z nedalekého
Brna, pro jehož obyvatele se město Tišnov se svými přírodními a kulturními pozoruhodnostmi stává stále častějším centrem cílených výletů.
Věnujeme odbornou pozornost jedinečnosti sbírky uměleckých děl, kterou v roce 1964 městu Tišnovu věnoval malíř Josef Jambor, jehož cenný umělecký dar galerie, nesoucí umělcovo jméno, spravuje, ochraňuje a pravidelně prezentuje. Otevřením webových stránek www.josefjambor.cz
v češtině a angličtině se poznání Jamborova díla rozevřel neomezený virtuální prostor. V letošním roce bude navíc Tišnovská sbírka se souhlasem Rady města Tišnova zapsána do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR, aby tak získala ve významné národní umělecké databázi celorepublikový význam. Sbírku bude možné rozšiřovat a dále doplňovat. V loňském roce nabídl městu Tišnovu dar svých uměleckých děl tišnovský rodák Karel Vachek (*4. 8. 1940).
Jelikož jsme si vědomi klesající návštěvnosti dlouhodobě neměnných stálých expozic, věříme, že naše koncepce proměnlivé prezentace Jamborova díla jedenkrát za rok tematicky vždy jinak koncipovanou Jamborovou výstavou, prezentovanou různými odborníky z odlišných aspektů, přivede k zájmu o malířovu tvorbu širší publikum. Od konce října letošního roku budete moci navštívit v galerii druhý díl výzkumného projektu docenta
Jana Laciny s názvem Vcházení do obrazů Josefa Jambora, s autorovou novou monografií. Na aktuální výstavě Marka Thera Kusch! (ve významu Mlč! Drž hubu!) se můžete setkat kromě Therových kreseb a romantických krajin z rozmezí let 1880–1925 (zapůjčených ze sbírek Moravské galerie v Brně) od českých, moravských a slezských krajinářů německého původu, též s fragmentem Jamborova původního ateliéru. Jeho součástí je kromě Jamborova nábytku ve stylu druhého rokoka a Jamborova obrazu Rozlitá Svratka na Milovech (1958, sbírka Podhoráckého muzea v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska), i více jak 40 let zapomenutý, nyní péčí města Tišnova restaurátorkou Leou Raisovou odborně zrestaurovaný Jamborův
vzácný dvanáctiramenný křišťálový lustr z dvacátých let minulého století.
Zaměření galerie na krajinu a její odraz v současném umění získává v nynějším období klimatické změny mnohem hlubší význam. Můžete se tak letos těšit na výstavy současných umělců Pavla Hayeka a Jana Karpíška, z nichž každý transformoval svůj osobitý vztah ke krajině do odlišné formální podoby. Připravujeme i dvě sochařské výstavy, jimiž chceme částečně vstupovat do veřejného prostoru města. Seznámit se můžete s inspirativní sochařskou tvorbou Martina Skalického a Veroniky Psotkové. Chceme být v budoucnu čím dál více otevřeni jak kreativním dílnám pro různé věkové skupiny návštěvníků, tak i básnickým a hudebním programům. Speciální pozornost věnujeme pořadům, určeným dětem: Children Friendly! Rozvíjet budeme nabídku přednášek, určených seniorům. Snažíme se ve spolupráci s MěKS, muzeem a knihovnou, abychom rozšířili kvalitní kulturní nabídku města jeho občanům, jak ve volnočasových aktivitách, tak i ve vzdělávání. Již třetím rokem nabízíme některé školní programy a výtvarné dílny v anglickém jazyce! Víme však, že „není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem…“ Ujišťujeme Vás proto, že jsme otevřeni nejen Vašim tvůrčím nápadům, ale i konstruktivní kritice.

Art Campy
Již třetím rokem také nabídneme dětem z Tišnova a okolí letní příměstské tábory s výtvarným zaměřením, tzv. Art Campy. Koncepčně navážou na připravovanou výstavu malíře, včelaře a zahradníka Jana Karpíška. Děti se můžou těšit nejen na výtvarné aktivity, ale i na práci s přírodninami, včelím voskem, rostlinami a na kreativní zahradničení v přilehlé zahradě galerie. Pro zájemce nabídneme opět tábor, o který byl v loňském roce největší zájem a na němž si účastníci mimo jiné vyzkouší práci s technikou ploškové animace a základy tvorby animovaného filmu. Nově se můžete také těšit na letní příměstský tábor v prostorách muzea v dosahu krásné Květnice, tento výtvarně-řemeslný tábor bude obohacen o procvičování anglického jazyka hravou formou.
Kompletní nabídku informací o táborech zveřejníme koncem ledna. Sledujte, prosím, naše stránky a sociální sítě.

Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová

Další článek:
Předchozí článek: