Svoz odpadu o Vánočních svátcích a v roce 2020

Svoz odpadu o Vánočních svátcích a v roce 2020

Oznamujeme občanům, že v Tišnově o vánočních svátcích proběhne svoz směsného komunálního odpadu stejně jako v běžných pracovních dnech. Dále upozorňujeme, že sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) bude uzavřen 24.–26. 12. 2019 a 31. 12. 2019 – 1. 1. 2020. Ostatní dny mezi svátky bude sběrný dvůr otevřen. Provozní doba sběrného dvora zůstává stejná, tedy v pondělí a čtvrtek (7.00–17.00 hod.), v úterý, středu a pátek (7.00–l5.00 hod.) a v sobotu (8.00–l2.00 hod). Využijte, prosím, v období svátečních dnů otevíracích hodin sběrného dvora a nadměrné množství papíru a plastů z vánočních dárků zde předejte.

Svoz odpadu v roce 2020 zajišťuje stejně jako v loňském roce společnost KTS Ekologie s. r. o. Svoz směsného komunálního odpadu zůstává v Tišnově a místních částech Jamné, Hájek-Hajánky a Pejškov nezměněn. Svoz probíhá celoročně. V Tišnově týdně a v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov 1× za 14 dní, a to opět vždy v sudém týdnu v předepsaných dnech (viz podrobně na webu města). Svoz bioodpadu bude opět prováděn v lichých týdnech. Nově bude svoz probíhat ve čtvrtek a v pátek. Ulice svážené ve středu budou nově sváženy v pátek. V předepsaných dnech budou sváženy tyto ulice:

Čtvrtek: náměstí Komenského, náměstí Míru, Dvořáčkova, Ráboňova, Parolkova, Na Kukýrně, Halouzkova, Jungmannova, Radniční, Koráb, Nádražní, Na Zahrádkách, Janáčkova, Klášterská, Procházkova, náměstí 28. října, U Náhonu, Na Loukách, Mlýnská, Trmačov, Neumannova, Dlouhá, K Čimperku, Marie Pavlíkové, Formánkova, Ranného, Valova, Štěpánova, Brněnská, Horova, Hornická, Halasova, Jamborova, Mánesova, Hanákova, Na Nové, Mrštíkova, Mahenova, Cihlářská, Trnec, Těsnohlídkova, U Pily, U Lubě, Lomnická, Králova, Květnická, Dřínová, Osvobození, Polní
Svoz v těchto ulicích bude probíhat v termínech: 2. 1., 30. 1., 27. 2., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 31. 12. 2020

Pátek: Wagnerova, Na Mlékárně, Kvapilova, Dvořákova, Majorova, Hřbitovní, Bezručova, Chodníček, Svatopluka Čecha, Na Hrádku, Riegrova, Tyršova, Jiráskova, Družstevní, Na Honech, Nerudova, Drbalova, Černohorská, Na Rybníčku, Husova, Smíškova, Smetanova, Vrchlického,  Havlíčkova, Purkyňova, Alšova, Hybešova, Erbenova, Máchova, Hynka Bíma, Revoluční, Dobrovského, U Humpolky, Červený mlýn, Za Mlýnem, U Střelnice, Karasova, U Svratky, Za Krétou, Ostrovec. Svoz v těchto ulicích bude probíhat v termínech: 3. 1., 31. 1., 28. 2., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. 2020

V období prosinec–březen bude svoz probíhat 1× za měsíc, duben–listopad 1× za 14 dní. Systém je zajišťován v zástavbě rodinných domů a nově také v sídlištní zástavbě. Občané, kteří mají zájem o svoz bioodpadu, si mohou speciální nádobu na bioodpad (hnědá provětrávaná nádoba na bioodpad) zakoupit v prodejnách k tomu určených. Nádoby slouží nejenom na bioodpad ze zahrad, ale především na bioodpad z domácnosti (např. zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny a rostliny z květináčů, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, papírové ubrousky, čajový a kávový odpad). Prosíme občany, kteří mají možnost kompostovat bioodpad na své zahradě, aby především bioodpad ze zahrad takto zpracovávali a předcházeli tak vzniku odpadu. Zcela nepřípustné je ukládání bioodpadu ze zahrad do nádob na směsný domovní odpad.

Pytlový sběr plastů bude prováděn 1× za 4 týdny, vždy v úterý v termínech: 28. 1., 25. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6., 14. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12., 29. 12. 2020
Pytlový sběr papíru bude prováděn 1× za 4 týdny, vždy v úterý v termínech: 21. 1., 18. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 7. 7., 4. 8.,
1. 9., 29. 9., 27. 10., 24. 11., 22. 12. 2020
V těchto dnech budou pytle svezeny z celého města a místních částí. Pytle umístěte před dům nejpozději v den svozu do 6.30 hod. V případě, že tento termín propásnete, nedávejte pytle před dům v jiné dny, ale využijte možnosti odvézt pytle s plasty na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdykoliv v době provozu.

Otevírací doba sběrného dvora: zůstává stejná jako v roce 2019
pondělí a čtvrtek 7.00–l7.00 hod.
úterý, středa, pátek 7.00–l5.00 hod.
sobota 8.00–l2.00 hod
Zde můžete odevzdat velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, železo, papír, plasty, nebezpečné odpady, elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a další.

K bezplatnému odevzdání pneumatik využijte pneuservisy, jakožto místa zpětného odběru pneumatik. Seznam pneuservisů na Tišnovsku naleznete na odkaze: www.eltma.cz/sberna-mista

Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: