Už vím, čím chci být?

Už vím, čím chci být?

I když je teprve listopad a přijímací zkoušky na střední školy čekají deváťáky až v dubnu, je toto období právě tím, ve kterém se rozhodují o svém dalším zaměření. Pro někoho to může být jednoduchá záležitost a třeba už nyní je rozhodnutý, co bude dělat dál, ale většina ještě o své budoucí škole úplně jasno nemá.

Kromě povinné výuky předmětu volba povolání nabízíme našim žákům nejvyšších ročníků v rámci karierového poradenství spoustu různých aktivit, které podporují právě tu důležitou skutečnost, aby se každý žák, který v tomto školním roce opustí základku, dokázal dobře zorientovat v množství nabízených studijních oborů a správně určit ten, kterým bude dál pokračovat. K zavedeným a osvědčeným školním projektům, mezi které patří pravidelné návštěvy úřadu práce nebo pořádání Miniveletrhu středních škol (letos zaštiťuje MAP Tišnov), přibyla ještě jedna novinka. Naše škola se stala součástí pilotního projektu VUT FAST v Brně, které nás oslovilo ke spolupráci při propagaci technicky zaměřených studijních oborů. Na první pohled se možná zdá být zvláštní spojení základní a vysoké školy, ale nakonec se ukázalo být opodstatněným. Ostatně jak vyplývá z krátkého rozhovoru s Ing. Miloslavem Zimmermanem, vedoucím Oddělení vnitřních a vnějších vztahů, který je také vedoucím studentského realizačního týmu FASTteam a má v péči marketingové aktivity Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Dobrý den, pane inženýre, hned v úvodu bych vám chtěla poděkovat za příležitost se do projektu spolupráce obou škol zapojit a samozřejmě asi nepřekvapí moje první otázka. Co vás přimělo přemýšlet o spolupráci se základními školami?
Každoročně vyjíždíme s prezentací naší fakulty na střední školy, studenti mají potom lepší představu, co je na stavárně čeká. Letos jsme se rozhodli začít vyjíždět i na základní školy. Důvodem je to, že pokud se žák základní školy rozhoduje, zda půjde na gymnázium, nebo na průmyslovku, tak je to pro studium na naší fakultě docela zásadní rozhodnutí. Pro studium některých oborů je lepší jít na gymnázium, pro jiné zase na průmyslovku. Také by měli žáci končící základku vědět, k čemu jim titul bakaláře, inženýra nebo inženýra architekta může být v životě dobrý.

Jaké aktivity pro žáky byly připraveny?
Prezentace musí být zábavná. Nejen na základce. Proto jsme se studenty připravili kromě besedy o tom, jaké to na stavárně je, i ukázku toho, kudy se stavitelství bude v příštích letech ubírat. Tím mám teď na mysli virtuální realitu. To je budoucnost. Čeká nás podobný posun jako kdysi od kreslicího prkna k projektování na počítači. Kromě toho i trošku zábavy v podobě oblíbené stolní hry Jenga v maxi verzi a laserového gravírování do dřeva. Samozřejmě náš maskot Bobr Stavař v životní velikosti nesmí nikde chybět.

Od konané akce zatím neproběhla dlouhá doba, přesto se chci zeptat, zda již nyní dokážete alespoň částečně zhodnotit, zda byla z vaší strany prospěšná?
Já ji hodnotím jako velice úspěšnou. Věřím, že někteří žáci o studiu na naší fakultě budou uvažovat už při výběru střední školy. Byl to náš první výjezd a děkuji za to, že to mohlo být právě na vaši školu. Vše jste měli pro nás skvěle připraveno. Ještě jednou díky. Příští rok zase rádi přijedeme.

A jak to vidí někteří z našich žáků?
Jolana: Akce byla rozdělena do tří částí: přednášky, virtuální reality a praktické ukázky práce s laserem. Nejvíce mě zaujala přednáška zaměřená na komplexní představu budoucích studentů o této škole, která byla navíc prezentována vtipnou formou. Akci hodnotím jako vydařenou, jistě byla pro mnohé z nás velkým přínosem.
Adam: Z mého pohledu byla akce vydařená. Nejvíce se líbila virtuální realita, kde jsme si mohli zahrát hru od českých vývojářů Beat Saber. Dále jsme si mohli nechat vyrobit dřevěnou jmenovku nebo si nechat něco „vytetovat“. Poté jsme pokračovali vtipnou přednáškou na téma „Jak to chodí na Fast“. Tato akce byla nad moje očekávání a doufám, že i příští deváťáci ji budou moci zažít.

Text Barbora Kulhánková

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: