Říjen, měsíc volby povolání v ZŠ a MŠ Deblín

Říjen, měsíc volby povolání v ZŠ a MŠ Deblín

Měsíc říjen byl v ZŠ a MŠ Deblín vyhlášen měsícem volby povolání. Kromě toho, že žáci 9. třídy mohli nasbírat inspiraci o své budoucí studijní cestě v Informačním a poradenském centru Úřadu práce Brno-venkov a na Veletrhu středních škol v Tišnově i v Brně, čekala v rámci tohoto tématu také na žáky ostatních ročníků podnětná setkání a zajímavé projekty.

Žáci 8. třídy navštívili firmu Kampos, s. r. o., v Kuřimi. Nešlo pouze o exkurzi a seznámení se s výrobou. Cílem bylo dozvědět se, jak taková firma funguje, které pozice jsou zde zastoupeny a jaká je jejich zodpovědnost. Žáci ve skupinkách vedli rozhovor s šesti osobami různých profesí. Na základě získaných informací následně každá skupina zpracovala inzerát s jasně definovanými požadavky na znalosti a dovednosti, které musí taková pozice mít.

Druhý den pak ve škole proběhla čtyřhodinová projektová výuka s Mgr. Vítem Heinzem, zkušeným personálním manažerem. Prostřednictvím business hry si žáci vyzkoušeli, jak fungovat v určité pracovní pozici a společně vzkřísit firmu Buráky spol. s. r. o. Na konci pak museli předstoupit před bankéře a obhájit svůj požadavek na získání úvěru, aby firma mohla dál existovat a prosperovat.

Několik postřehů od žáků samotných: „Zjistili jsme, jak umíme spolupracovat s lidmi a že různé posty jsou náročnější, než jsme mysleli.“ – „Pomohl nám řešit problémy hned a nenechávat to na později.“ – „Zjistili jsme, jak jsou jednotlivé pozice ve firmě hodně důležité a že bez žádné z nich firma nedokáže pracovat.“

Na žáky 1. stupně čekal workshop se zkušenou kariérní poradkyní Mgr. Petrou Šnepfenbergovou. V každé třídě prostřednictvím různě zvolených nástrojů a her na dané úrovni byli žáci vtaženi do světa práce. Cílem bylo zmapování různých profesí, jejich kompetence a řazení do příslušných oblastí. Nechybělo ani zamyšlení se žáky: „A jaké silné stránky a dovednosti máš ty sám?“

Ve škole jsme také přivítali studenty a některé naše absolventy z celkem šesti středních škol, kteří představili žákům 8. a 9. třídy školu samotnou i studium na ní.

Téma volby povolání se promítlo také do blokové výuky. Na konci jednotlivých předmětových bloků si každý žák do svého průvodního listu znamenal, v jaké pracovní pozici by dané znalosti mohl využít. V následné reflexi s vyučujícím pak doplnil také potřebné kompetence, které této profesi nesmí chybět. Cíl byl jediný: dokázat sám za sebe odpovědět na obligátní otázku „K čemu mi to bude?“

Hana Šolcová

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: