Co se děje na radnici aneb z místostarostova zápisníku

Co se děje na radnici aneb z místostarostova zápisníku

Byť se to tak někomu nemusí zdát, i na radnici platí slova klasika „Pořád se něco děje“ a já bych chtěl alespoň něco málo z toho připomenout.

• V posledních týdnech jsme se všichni intenzivně zabývali návrhem rozpočtu na příští rok, podařilo se nám navrhnout i více peněz do rozpočtu MěKSu, a tím dát možnost v příštím roce ještě zvýšit kvalitu a nabídku akcí a pořadů ze široké škály žánrů. Je naší snahou, aby se jednotlivé pořady nepřekrývaly. V příštím roce bude při žádosti pořadatelů o dotace zohledněno i to, jak se s tímto požadavkem vypořádají, aby nedocházelo ke zbytečnému tříštění sil. Z plánovaných akcí v příštím roce bych několik nejzajímavějších zmínil: 3. ledna „Novoroční koncert“ skupiny Progres 2, Tišnovskou letní slavnost spojenou s gastrofestem, Tišnovské kulturní léto – zatím máme Karla Plíhala a Janka Ledeckého a pro mě zvláště potěšitelné, znovu připravované silné divadelní abonmá postavené na vysoce kvalitních představeních a i jiné, další aktivity podle letos schválené koncepce kultury. Z důvodů uvažované rekonstrukce amfiteátru letního kina jsme v pondělí 4. listopadu navštívili město Boskovice, optali se na zkušenosti z rekonstrukce tamějšího kina, jednoho z nejvíce navštěvovaných letních kin v České republice. Jejich poznatky byly pro nás velmi zajímavé a poučné.

• Z letošních investičních akcí se nám blíží do finiše rekonstrukce bytového domu – ulice Na Mlékárně, tento projekt řeší rekonstrukci 10 bytových jednotek. Dům byl postaven v roce 1920 a poslední rekonstrukce proběhla před 75 roky. Vzhledem k jeho stáří a havarijnímu stavu byl už téměř neobyvatelný. Na tuto opravu se podařilo získat dotaci blížící se částce deset milionů korun při celkových nákladech necelých třináct milionů korun. Původní, a i někteří noví nájemníci se tam nastěhují hned na začátku příštího roku. Nájemné bude pochopitelně z důvodů zkvalitnění bydlení navýšeno, ale v tomto případě pouze do částky, kterou umožňují podmínky poskytnuté dotace. Příští rok začneme na novém hřbitově stavět smuteční síň. V současné době, jak je na webových stránkách města zveřejněno, probíhá architektonická soutěž na revitalizaci náměstí Míru, a tak se můžeme začátkem ledna těšit na návrhy architektů, které bude vyhodnocovat odborná komise.

• Máme zažádáno o dotaci na pasportizaci bytového a domovního fondu města Tišnova. Cílem je získat přehled o současném stavebně-technickém stavu objektů ve vlastnictví města, odborná společnost provede zaměření stávajícího stavu staveb a vytvoří z něho 3D objektový model a další výkresovou dokumentaci. Důvodem je mimo jiné to, že projektová dokumentace je převážně z doby výstavby, případně vytvořena pro rekonstruované části a někdy ani to ne. Je to problém v případě oprav a rekonstrukcí, neboť potom nejsme schopni předložit projektantům požadované podklady nebo jen velmi nepřesné. Chtěli bychom se také ubírat tímto směrem s důrazem na regeneraci, modernizaci, a především optimalizaci správy a údržby budov s cílem maximálního využití kapacit.

• Na začátku listopadu se uskutečnila tradiční a znovu se velmi rozvíjející burza Minerál Tišnov, na kterou přišlo kolem 7 000 návštěvníků, a pokud jsem dobře počítal, tak vystavovatelé z devíti zemí měli svoje stánky v sedmi sálech včetně budov gymnázia a školy na ulici Riegrova. Tato výstava je jednou z největších ve středoevropském regionu a je velmi oceňována jak odborníky, tak i námi ostatními návštěvníky. Město Tišnov se podílí organizačně na zajištění dopravy, úklidu a pořádku. Zvýšený pohyb ve městě dopadá na naše některé spoluobčany, ale doufám, že pro návštěvníky a vystavovatele mají pochopení.

• Připravujeme průzkum názorů občanů na budoucí využití budovy číslo popisné 120 na náměstí Míru, kde bychom se mimo jiné chtěli optat, jakým způsobem tento objekt má město provozovat. Otázky budou položeny formou ankety – byty, kanceláře, ordinace, rozšíření CSS, kavárna, pivnice, konferenční sál atd.

• Protože se také blíží výročí pětasedmdesáti let od ukončení II. světové války, pokusíme se je pojmout i trochu netradičně. Připravujeme na duben příštího roku ve spolupráci se spolkem nadšenců zajímajících se o historii připomenutí pádu amerického zásobovacího letadla Liberátor na Kozelkovo pole u Tišnova. V tomto případě se celá posádka osmi mužů zachránila a za pomoci místních obyvatel se dočkala konce války. Památník těmto letcům je umístěn před budovou HZS a tam také ve spolupráci s hasiči akce proběhne.

Karel Souček, místostarosta města

Další článek:
Předchozí článek: