Angličtina trochu jinak aneb když děti učí děti

Angličtina trochu jinak aneb když děti učí děti

Podzimní období je již i v našich končinách neoddělitelně spjato se svátkem Halloween. Ten inspiroval naše deváťáky k přípravě a poté i samotné realizaci menších meziročníkových projektů v rámci výuky angličtiny. Vybraní žáci devátého ročníku si pod vedením paní učitelky Petry Rozsypalové připravili aktivity o Halloweenu, které poté prezentovali svým mladším spolužákům.

Martin, Olda a Martin se vydali do třetí třídy, kde se zaměřili na rozšíření slovní zásoby o slova spojená právě s halloweenskými tradicemi. Patří mezi ně třeba pumpkin, castle, ghost, witch a mnoho dalších. Pro děti měli připravený pracovní list k procvičení a zábavnou hru, jejíž vítěz byl odměněn sladkostí.

Pro čtvrťáky si jejich starší spolužáci Verča, Lenka a Kuba připravili písničku Spooky, Spooky, díky níž se děti také naučily hned několik slovíček. Ta si následně pomocí doplňovačky procvičily. I zde čekala nejrychlejšího řešitele sladká odměna.

Program pro páťáky byl již náročnější. Přece jen jsou to žáci, kteří se angličtinu učí už třetím rokem, a tak se při přípravě programu dalo využít jejich rozsáhlejších dovedností. Bára s Giovannou si připravily prezentaci, ze které se děti dozvěděly, kde Halloween vznikl a jaké jsou jeho symboly a tradice v anglicky mluvících zemích. Z pracovního listu pro páťáky nejvíce zaujala osmisměrka s tematickou slovní zásobou, pokud si chcete také vyzkoušet svoje znalosti, máte možnost. Vzhledem k tomu, že k Halloweenu neodmyslitelně patří sladkosti, i páťáci se nakonec dočkali.

Skvělé atmosféře ve třídách pomohlo i to, že žáci měli halloweenské kostýmy a masky, kterými se to vzhledem k souběžně probíhající akci Žákovské samosprávy ve škole jen hemžilo.

Mladším žákům se připravený projekt velmi líbil a už teď se těší na vánoční pokračování.

Barbora Kulhánková

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: