Městská policie pracuje s dětmi

Městská policie pracuje s dětmi

Stalo se již pravidlem, že na začátku a na konci školního roku přednáší strážníci Městské policie Tišnov v rámci prevence kriminality a bezpečnosti školákům základních škol. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak.

Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd, kteří si od strážníků vyslechli zásady bezpečného chování doma, na cestě do školy a ze školy, ve volném čase, při oslovení cizími lidmi, při setkání s agresivními osobami nebo se psem, při nálezu injekční stříkačky a v neposlední řadě jak správně volat na tísňové linky včetně zopakování důležitých telefonních čísel.

Strážníci se snaží přednášky vést formou komunikace a vzájemné interakce a děti aktivně spolupracují. V letošním roce již proběhl pátý ročník přednášek, z čehož vyplývá, že více než polovina žáků základních škol již vnímá městskou policii jako součást života a subjekt, na který se mohou vždy s důvěrou obrátit. Závěrem přednášky dostanou děti od strážníků také dárek v podobě látkové klíčenky na krk s telefonním číslem na Městskou policii Tišnov. Tento praktický dárek se nám již v mnoha případech osvědčil, děti samy například oznamují nález použité injekční stříkačky, volně se pohybující psy nebo jen potřebují poradit, popř. pomoci.

Opomenuty nezůstávají ani děti z mateřských škol, kde mimo prezentace práce městské policie, která je opět úměrně uzpůsobena věku dětí, jsou preferovány především praktické ukázky z práce a dovedností strážníků včetně seznámení dětí s výbavou služebního vozidla. I zde se setkáváme s velikým zájmem ze strany dětí. Při těchto setkáních na ně také myslíme a i ony dostanou od strážníků malý dárek.

Prevence kriminality a práce s dětmi jsou jednou ze základních a zásadních činností Městské policie Tišnov a my ji děláme velice rádi.

Pochvala žákyním ZŠ 28. října za nalezenou peněženku
Na stránkách Tišnovských novin jsem již psal o poctivých nálezcích z řad žáků základních škol v Tišnově. Tentokrát bych chtěl vyzdvihnout počin tří dívek, žákyň osmých tříd ZŠ na nám. 28. října. Tyto dívky na cestě do školy nalezly peněženku s nemalým obnosem hotovosti. Ani na chvíli nezaváhaly a peněženku přinesly na Ztráty a nálezy, tj. na Městskou policii Tišnov. Strážníkům se vzápětí podařilo zjistit majitele peněženky a kontaktovat jej. Šťastný, a hlavně překvapený majitel se dostavil na služebnu, kde osobně dívkám poděkoval a odměnil je nálezným. Není se čemu divit, protože částka nebyla opravdu malá a majitel se již se ztrátou smířil. Za to patří dívkám dík, obdiv a respekt, protože mladí lidé v tomto věku již jistě vědí, jaká je cena peněz a jak s nimi naložit…

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

 

Další článek:
Předchozí článek: