Obec Kuřimské Jestřabí

Obec Kuřimské Jestřabí

Kuřimské Jestřabí je malá podhorská obec, kterou najdeme pod východními vrcholky Českomoravské vrchoviny, západním směrem od města Tišnov a severovýchodním od Velké Bíteše.

Je jednou z našich 45 členských obcí dobrovolného svazku Tišnovsko. Rádi bychom v každém čísle Tišnovských novin jednu z našich obcí představili. Právě proto jsme oslovili Petra Tomka, starostu Kuřimského Jestřabí.

Pane starosto, nejstarší listinný zápis o obci Kuřimské Jestřabí je již z roku 1390, seznámil byste čtenáře na úvod s historií této malebné obce?
Velmi rád. O vzniku obce vypovídá její erb, na kterém jsou zobrazeny zkřížené sekery na zeleném pozadí a znázorňují, že obec vznikla vymýcením lesa. Nad nimi se vznáší jestřáb pro jeho hojný výskyt v území, od kterého byl odvozen i samotný název obce. Dále ve spodní třetině nalezneme černé křídlo ve stříbrném poli. Je to znak starého moravského rodu pánů z Lomnice, který vzešel z rodu Tasovců a územně jim obec patřila. Z té novodobé historie stojí za zmínku, že v roce 2005 přešla s dalšími 24 obcemi z okresu Žďár nad Sázavou zpět pod okres Brno-venkov, OPR Tišnov. V současné době žije v obci 180 obyvatel a patří k ní místní část Blahoňov a část katastru osady Chytalky.

Proč jste šel do funkce starosty a s jakými cíli?
Když má člověk zájem podílet se na chodu vesnice a rozhodne se kandidovat do zastupitelstva, musí počítat i s tím, že může vykonávat funkci starosty. Tak se stalo i v mém případě a přebral jsem tuto pomyslnou štafetu. Můj předchůdce tento závod „rozběhl“ dobře, a tak jsem již navázal na jeho práci a pokračoval dál.

Co je pro práci starosty podle Vás nejdůležitější?
Zůstat nohama na zemi, a především v obci či městě, kde tuto funkci starosty vykonává. Jsou to právě občané, kteří si ho zvolili, a tak musí sloužit především jim. Také je důležitou součástí této funkce dobrá spolupráce se zastupitelstvem, což v naší obci funguje a za to jsem velmi rád.

Jak dlouho se aktivně podílíte na veřejném životě ve Vaší obci?
Dá se říct že od mládí. Měl jsem vždy zájem na chodu obce a o to, co se v ní dělo. V zastupitelstvu jsem od roku 2002.

Jak na Vaši časovou vytíženost reaguje rodina?
Je to o toleranci a tímto rodině a manželce děkuji za podporu.

Jste neuvolněným starostou, dá se zvládat úřad a Vaše zaměstnání?
Musím přiznat, že to není jednoduché, a když skončí jedna směna v zaměstnání, nastává ta druhá na obci. Ale nejsem v tom sám, podobné to má i místostarosta a paní účetní. Prostě je to naše poslání.

Také jste členem místního sboru dobrovolných hasičů, zapojuje se sbor aktivně do kulturního života obce?
Sbor dobrovolných hasičů na takto malých obcích jako ta naše je často jediným nositelem kultury. Je pravda, že většina akcí je proto pořádána pod jejich hlavičkou, ale zapojují se i ostatní a táhneme za jeden provaz. Za to jsem velmi rád.

Jste spokojen s občanskou vybaveností v obci? Je něco, co Vám tu chybí a můžete to změnit?
V současné době dokončujeme projekt víceúčelové budovy obce, která začne sloužit všem občanům, ať už na různé oslavy, či kulturní akce. Co mi chybí, tak v současné době prodejna potravin. Naštěstí do obce třikrát týdně zajíždí pojízdná prodejna pečiva.

Pokud byste měl dostatečné finanční prostředky k dispozici pro Vaši obec na investice, na co byste je použil?
Úpravu veřejných prostranství, výstavbu a opravu místních komunikací.

Co se podařilo dokončit z akcí, na kterých se zastupitelstvo v obci dohodlo?
Největší projekt, který obec v současné době realizuje, je stavba kanalizace a ČOV, který bude dokončen v příštím roce. Dokončili jsme též nástavbu vodojemu s úpravnou pitné vody a v dohledné době obdrží občané kompostéry doplněné o štěpkovač v rámci projektu „podpora domácího kompostování“. Do finále jde i již zmíněný projekt víceúčelové budovy obce, která začne sloužit svému účelu.

Jak byste, pane starosto, na závěr popsal pro lidi život v Kuřimském Jestřabí?
Ač jsme obec malá, tak i v ní se dá žít dobře. Svědčí o tom zájem mladých rodin se zde usadit a žít poklidný život.

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko velmi děkuje starostovi obce Kuřimské Jestřabí Petru Tomkovi za příjemný rozhovor a představení malebné vesničky rozkládající se v Křižanovské vrchovině. Obci přejeme, aby jen vzkvétala a podařilo se Vám úspěšně realizovat všechny vize pro poklidný život v Kuřimském Jestřabí.

Magda Bednářová, specialistka na rozvoj mikroregionu DSO Tišnovsko

Foto: archiv obce

Další článek:
Předchozí článek: