Jak se kurty na Ostrovci stavěly „NAČERNO“

Jak se kurty na Ostrovci stavěly „NAČERNO“

Již skoro půl roku Tišnovem prochází debata na téma dvou nových tenisových kutrů na Ostrovci. Rozhodl jsem se napsat k situaci „pár“ řádků a snad některým vysvětlit, jak to všechno bylo, je a bude.
Když se vrátím k historii, jak dlouho jsem se snažil o rozšíření tenisu na Ostrovci, včetně jednání o odkoupení bývalého pozemku CE WOOD, kde je dnes dřevovýroba a solární elektrárna, tak jsem tomuto tématu věnoval asi 10 let. Již před 10 lety jsem věděl, že 4 antukové kurty budou do budoucna limitovat rozvoj klubu a kapacitou nebudou dostačovat zvýšenému zájmu o tenis. Ostrovec jako takový je limitován řekou, tudíž jediná možnost růstu fotbalu i tenisu byla směrem ke dráze. Proto jsem s povděkem kvitoval přístup města k odkoupení pozemku, na kterém stály již v dezolátním stavu bývalé drážní budovy. Toto místo bylo velice neutěšené a odkup skýtal možnost rozvoje sportovního stánku na Ostrovci. První vlaštovkou byla studie, kterou zadalo město Tišnov a která nastínila, jak by mohl areál na Ostrovci v budoucnu vypadat. Tento finančně náročný projekt však nešlo udělat v jednom období a tak si fotbalový klub (AFK) ukousl nejdříve veliké sousto v podobě vybudování tréninkového hřiště s umělým povrchem za cca 27 miliónů korun na bývalém pozemku ČD. Další etapou byla výstavba dvou tenisových kurtů a posunutí stávajícího fotbalového hřiště. Tuto investiční akci v plném rozsahu hradil tenisový klub a byl za celou stavbu zodpovědný. A nyní přichází situace kolem černé stavby. Hned na začátek se chci jako předseda SK Tenis Tišnov omluvit za porušení stavebního zákona. Za to jako statutární orgán klubu beru plnou odpovědnost, zaplatím příslušné pokuty a přijmu opatření, aby se taková situace již neopakovala. Jsem jenom člověk a ten občas dělá chyby. Nijak nerozporuji a plně souhlasím s právními výklady některých občanů, ale pokusím se na tuto situaci nahlédnout z pohledu lidského.
Čtyři tenisové kurty nestačily pojmout zvýšený počet mládeže. Tenis a fotbal se dohodli na pronájmu pozemku AFK, včetně povolení provést stavbu dvou kurtů s oplocením a položením nového travního koberce na posunutý pás. Tenis Tišnov se však smluvně zavázal, že položí travní koberec pro AFK do data 10.3.2019, aby mohla být bez problémů zahájena jarní část sezóny AFK. Bohužel počasí, ani stavební práce nedovolily fotbalu na posunuté hřiště nastoupit a sezónu odehrála všechna družstva na novém umělém trávníku. Tenis podepsal nájemní smlouvu na pozemek s AFK dne 1.3.2019, což vlastně umožnilo poprvé směřovat k tomu, že se může začít stavět. Do té doby tenis neměl jistotu, že ke stavbě vůbec někdy dojde. Protože nejsem vůbec zběhlý ve stavebních zákonech, tak si tenis najal firmu, která se měla postarat o veškeré náležitosti. Tím nechci házet vinu na najatou firmu. Jsem za to zodpovědný já, jako předseda klubu, ale je pravda, že jsem této důležité části stavby nevěnoval dostatečnou pozornost, protože jsem 14.1.2019 podepsal plnou moc v zastupování této věci. Řešil jsem to, aby stavba byla řádně provedena.
Dva nové kurty už tu jsou a budou, budou tady i poté, co nějaký Kunický, který je stavěl „NAČERNO“ bude dávno zapomenut. Jednalo se vlastně o výměnu povrchu na sportovišti, místo trávy je zde antuka. Kunický nestavěl kurty pro sebe ani pro svou rodinu, ale pro občany Tišnova a okolí, kteří se věnují tomuto sportu. Všichni, kteří kdy přišli na tenis, chválí místní prostředí, organizaci a hlavně pohodu, která na kurtech panuje. Doufám, že tomu tak bude i v budoucnu. Je úsměvné, kolik prostoru si nové dva kurty v tisku zasloužili díky lidem, kteří se v samotném areálu nikdy nebyli podívat.
Areál na Ostrovci v poslední době prošel a ještě prochází velkými změnami. Tyto areály však patří spolkům, které na nich hospodaří za minimální podpory města Tišnova, která je ovšem důležitá a děkuji za ni. Spolky se o svůj majetek starají a snaží se ho zvelebit nejen pro současné generace sportovců, ale také pro všechny nadcházející. Ano, tyto mimořádné investice stojí město peníze, ale 75% investic seženou samotné kluby a 25% pak zůstává na město. Není to hezký poměr??? Město navíc neřeší správu a údržbu, ani veškeré náklady na provoz těchto zařízení, které dosahují velkých částek. Chceme, aby naše děti sportovaly? Chceme, aby to bylo v podmínkách, které jsou standardem dnešní doby? Já chci a snažím se o to.
K dnešnímu dni má tenis kolaudační rozhodnutí a kurty jsou tak oficiálně provozuschopné. Chyba byla napravena v co nejkratší možné době. Spolek jako takový funguje na členských příspěvcích, dotačních titulech a sponzorech. Stavba kurtů včetně posunutí fotbalového hřiště stála tenis Tišnov přes 2.200.000 Kč. Město Tišnov doposud přispělo částkou 1.000.000 Kč a JMK 200.000 Kč. 500.000 Kč jsem jako předseda klubu sehnal ze soukromého sektoru a ostatní finance šly z peněz klubu na činnost a provoz. Bohužel klubu nevyšla mimořádná dotace z JMK na 0,5 mil.korun a proto stále chybí na dofinancování akce 400.000 Kč, které si klub musel půjčit, aby dostál smluvním závazkům. Žádost o 400 tis. korun na dofinancování akce není „drzost“, ale je to zoufalá prosba na město, aby se spolek zbavil vysokého zadlužení a tím i ohrožení jeho činnosti. Ono není jednoduché stavět sportovní infrastrukturu bez dotací, bohužel pouze město Tišnov a Jihomoravský kraj bylo možné o dotaci na tuto investici žádat, protože akce nesplňovala požadavky MŠMT. Tenis do svého areálu investoval za posledních 10 let více jak 12,5 mil. korun. Přijďte se podívat na tenis a uvidíte, že náklady města Tišnova na rekonstrukci tenisového areálu (2.6 mil.korun) byly investovány dobře. Areál je i po 10 letech od největších rekonstrukcí ve výborném stavu a dva nové kurty mu prostě sluší a patří k němu. Veřejnost se však musí připravit na to, že do sportu budou i nadále investovány městské finance na rekonstrukce sportovních stánků jako jsou Sokolovna, hala SSK, fotbal, tenis a ostatní. Tato sportovní infrastruktura městu nepatří a potřebuje neustále něco vylepšovat, aby držela krok s potřebami dnešní doby. Kluby jako takové nejsou schopny z vlastních prostředků dosáhnout na potřebné úpravy a rekonstrukce. Pokud by to tak mělo být, byl by sport ve městě Tišnově finančně nedostupný. Velice si vážím všech zodpovědných osob, kteří se o sport v Tišnově starají. Není to jednoduché a držím jim palce.
V roce 2022 oslaví tenisový klub 100 let od svého založení, já jako trenér mládeže v Tišnově oslavím 20 let z dva roky. Vždycky jsem pro tenis v Tišnově jako hráč, trenér nebo předseda klubu dělal maximum a nemusím se za nic stydět. Za posledního půl roku jsem byl mnohokrát konfrontován v tisku, ale nikdo nenašel tu odvahu mi něco říct do očí. Moje jediné přání je, aby se tato „kauza“ už konečně uzavřela a já se mohl i nadále věnovat práci pro město, která mě baví a práci s mládeží, která mě naplňuje.

ROK             INVESTICE                                                              TACE MĚSTO              OSTATNÍ DOTACE                SK TENIS                           CELKEM      

2007           Dřevěný přístřešek u vstupu do areálu                                    0,-                                 0,-                                  135.000,-                                              135.000,-

2008           Rekonstrukce hřiště u odrazové stěny                           75.000,-                      50.000,- (JMK)                           230.000,-                                     355.000,-

2009           Rekonstrukce kurtů a nafukovací hala                       1.000.000,-                   4.600.000,- (MŠMT)                    240.000,-                                  5.840.000,-

2011           Rekonstrukce sociálního zázemí                                     500.000,-                   2.000.000,- (MŠMT)                     300.000,-                                  2.800.000,-      

2012           Vybavení sociálního zázemí                                                         0,-                      200.000,- (JMK)                         180.000,-                                     380.000,-

2013           Nové lavičky v areálu                                                                     0,-                       70.000,- (JMK)                            45.000,-                                    115.000,-

2015           Nové LED osvětlení v nafukovací hale                             100.000,-                     200.000,- (JMK)                        100.000,-                                     400.000,-

2016           Pořízení elektronického vyplétacího stroje                               0,-                       79.000,- (JMK)                           84.000,-                                     163.000,-

2018           Nové stolky a židle v klubovně                                                    0,-                                 0,-                                     65.000,-                                     65.000,-

2019           Výstavba dvou nových kurtů s posunutím fotbalu     1.000.000,-                     200.000,- (JMK)                       601.862,-                                   2.201.862,-

(Chybí částka 400.000,-)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CELKEM NA INVESTICE V AREÁLU SK TENIS TIŠNOV          2.675.000,-             7.399.000,-                     1.980.862,-                  12.454.862,-

 

Z celkových vynaložených prostředků na rekonstrukci tenisového areálu tedy město Tišnov doposud přispělo cca 21% podílem. Při všech investicích do tenisového areálu myslelo vedení klubu na účelovost vynaložených prostředků. Za posledních 12 let byl celý areál kompletně zrekonstruován a dnes i díky dvěma novým kurtům patří mezi nejhezčí na celé Jižní Moravě. Město velikosti Tišnova může být na tenisový areál náležitě pyšné.

Zdeněk Kunický

Dotace na černou stavbu – v Tišnově běžná záležitost?

Další článek:
Předchozí článek: