Blahopřejeme

Blahopřejeme

Dovolujeme si Vám představit občany města Tišnova, kteří oslavili svá životní jubilea.
září
80 let
Emilie Krčmová
Jana Denéfová
Věra Hniličková
Ludmila Klusáková
85 let
Bedřich Hoffmann
Zdeňka Horňáčková
90 let
Bohuslava Chromá

Oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, dobré nálady a optimismu.

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

Další článek:
Předchozí článek: