Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

Dne 20. září 2019 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na jaře 2019 Martin Vašek, Dominik Šmíd, Pavel Zedník, Barbora Matoušková, Julie Brychtová, Kryštof Regeti, Kateřina Valová, Sebastian Srba, Jan Riedl, Evelína Kutilová, Hugo Zábranský, Teodor Palkovič, Ivoš Hochmann, Ondřej Batelka, Emily Lolková, Nikola Fabová, Táňa Konečná, Šárka Krcháková, Maxim Trunda

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.
Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou koncem roku 2019 (rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky).

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

Další článek:
Předchozí článek: