Dopravní omezení při rekonstrukci nemocnice

Dopravní omezení při rekonstrukci nemocnice

Vážení občané, v říjnu 2019 dojde k zahájení plánovaných stavebních prací v areálu nemocnice na ulici Purkyňova. Samotná rekonstrukce, která je plánována do konce roku 2020, se bohužel dotkne i řidičů využívajících parkoviště pod dětským domovem, vedle stanice záchranné služby, které bude po dobu realizace stavby uzavřeno. Alternativní parkovací místa budou vytvořena v přilehlých ulicích, především v ulici Purkyňova, která bude za tímto účelem dočasně zjednosměrněna od ulice Máchovy a osazena přechodným dopravním značením s  vyznačením možnosti parkování.

Dále se úprava dotkne organizace parkování na ulici Na Rybníčku, v úseku od ulice Husova, kde na pravé straně komunikace (ve směru k nemocnici) zůstane situace s parkováním nezměněna, avšak protilehlá levá strana bude osazena dopravním značením omezujícím stání (parkování) na dobu 90 minut. Další tři časově omezená parkovací místa (na 15 minut) budou na ulici Purkyňova v blízkosti záchranné stanice.

Časově omezené stání je podmíněno umístěním parkovacího kotouče (parkovací hodiny) s nastavenou dobou zahájení parkování. V případě, že řidič nebude mít parkovací kotouč, může napsat čas příjezdu na papír a v obou případech údaje viditelně umístit na přístrojovou desku za čelní sklo vozidla. Parkovací kotouče jsou běžně k dostání v obchodech s papírnickými potřebami a např. v Tišnově jej využijete i při návštěvě OC Albert, kde v prostoru krytého parkoviště tato povinnost platí taktéž. Časové omezení parkování na 90 minut je nutné k zajištění možnosti střídání návštěvníků nemocnice na parkovacích místech. Místa časově omezená na 15 minut jsou vytvořena především pro návštěvníky, kteří do nemocnice někoho přivezou nebo čekají na něčí odvoz. K dlouhodobějšímu parkování je možno taktéž využít ulici Riegrova a ulici Na Rybníčku, které jsou dostatečně dlouhé a široké.

Městská policie Tišnov a Policie ČR budou samozřejmě kontrolovat dodržování časově omezeného stání. V žádném případě se však nebude jednat o akce cílené na vybírání pokut a plnění městské pokladny nebo státního rozpočtu, ale v případě nerespektování na připomenutí, případně vynucení ohleduplnosti vůči ostatním návštěvníkům nemocnice.

Věříme, že i tato akce proběhne v duchu všeobecné míry ohleduplnosti a solidarity a bez zbytečných sankcí, protože plánovaná rekonstrukce proběhnout musí a nikdo s tím nic nenaděláme. V případě nejasností se na nás můžete kdykoli s důvěrou obrátit na tel. 603 577 252 nebo e-mail: policie@tisnov.cz.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

 

Další článek:
Předchozí článek: