První rok zastupitelem

První rok zastupitelem

Vážené čtenářky a čtenáři, sledujete dění v našem městě? Pokud ano, mohlo by vás zajímat mé ohlédnutí za uplynulým rokem. Od loňských podzimních voleb jsem členem zastupitelstva za Zelené Tišnov, mám tedy čest a zodpovědnost podílet se na správě města. Nejsem členem koalice MOST, ANO a ODS, která má v zastupitelstvu většinu. Nebudu předstírat, že jsem s vývojem v zastupitelstvu spokojen. Často hlasuji odlišně od této koalice, která jednotně prosazuje své priority, jež já tak úplně nesdílím.

Tišnovské zastupitelstvo se od voleb sešlo sedmkrát. Zásadní byl hned úvod prosincového jednání 2018. Předsedající v něm nesouhlasil s občanem Jiřím Blahou, že zastupitelstvo kontroluje radu. Byl jsem tímto názorem pana starosty zaskočen. Podle Ústavy České republiky je obec samostatně spravována zastupitelstvem a podle zákona o obcích se rada obce ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce…

Nepříjemné pro mě bylo hlasování o výpovědi dohod o společných školských obvodech základních škol na březnovém jednání 2019, zápisy do škol začínaly už v dubnu. Obvody, zřízené v roce 2017 jako „vstřícný krok, kterým bylo vedení města rádo nápomocno při zajištění jinak ohroženého plnění povinné školní docházky dětí z obcí v našem okolí“, se tedy jednostranným krokem Tišnova ruší, k překvapení přítomných starostů, kteří nyní musí řešit, kam své prvňáky a šesťáky umístit. Nesouhlasil jsem s vypovězením, odpovědnost jde za současným vedením vládnoucím od roku 2014. Vystoupení starostů byla často emotivní, bylo poučné, jak zvenku nahlíží na práci vedení města.

Na červnovém zastupitelstvu byla vypořádána námitka k doplnění zápisu z dubnového jednání o text mého dotazu na možný střet zájmů zastupitele pana Zdeňka Kunického na zasedání Výboru pro strategické plánování při projednávání bodu „Strategický plán“. Zastupitelstvo také schválilo mimořádnou dotaci ve výši milion korun pro Sportovní klub Tenis Tišnov. Žádost o dotaci byla zastupitelstvu doporučena ke schválení komisí sportovní a radou města, přestože se jednalo o černou stavbu. Nad zprávou o činnosti rady města proběhla diskuze o studii odtokových poměrů a případných protipovodňových opatření, vyjasňovalo se, kdo požádal odbor životního prostředí o povolení velkého kácení stromů na březích Svratky. Doplňuji, že projekt je ve stavu běžící pětileté udržitelnosti a není důvod k jeho nezveřejnění. Byl schválen Strategický plán pro město Tišnov pro období 2021–2025, který tvoří spolu s územním plánem základní plánovací nástroj města. Byl  zpracováván od poloviny dubna 2018, jednou z největších změn je Ing. Hanou Ondruškovou navržený strategický cíl „Zlepšit adaptaci
města na klimatické změny“.

Na začátku zářijového zasedání jsem navrhl vypustit z programu bod Finanční dar Amatérskému fotbalovému klubu Tišnov, z. s., pro posouzení žádosti jsem neměl dostatek podkladů. Návrh nebyl přijat a zastupitelstvo poskytnutí daru ve výši dvou miliónů korun schválilo. Dále byl z jednacího řádu zastupitelstva na návrh rady města vypuštěn bod odpovědi na dotazy členů zastupitelstva. To nechápu a nesouhlasím. Zastupitelé mají pro své otázky důvody a občané města mají právo slyšet odpovědi, nejlépe na začátku jednání a ve stejném čase. Dalším důležitým bodem bylo projednání a vyhlášení soutěže o návrh revitalizace náměstí Míru v Tišnově, aktivity připravené v pokročilém stádiu již v roce 2014. Pro mě osobně je velmi důležité, že zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci projektu Biokoridor LBK 17. Děkuji všem, kdo se za biokoridor mezi Květnicí a Klucaninou zasazují, byť to evidentně nepatří mezi priority města, jak je vidět ze slabé mediální podpory.

Zasedání zastupitelstva je ze zákona veřejné, občan obce má právo vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem. Z jednání je pořizován záznam, který je možno na internetu sledovat v přímém přenosu a pak ze záznamu, odkazy jsou zveřejněny na stránkách města. Vřele tuto možnost doporučuji, mají stovky zhlédnutí.

Velice mi záleží na ochraně přírodní památky Květnice. Opakovaně volám po její důsledné ochraně. Cílem musí být změna vnímání této přední přírodní památky Jihomoravského kraje.

Sleduji problémy s provozem kluziště Smíškova, rušením nočního klidu na ulici Jungmannově, (ne)bezpečnosti křižovatky Brněnská – Dvořákova – U Humpolky. Není lehké na podobné věci upozorňovat a zasazovat se o jejich řešení, proto obdivuji aktivity občanů, kteří se svými názory do zastupitelstva přijdou, nebo jinak hájí svá práva. Blíží se výročí 17. listopadu, připomínám jeden z hlavních výdobytků těchto událostí, Listinu základních práv a svobod. Mimo jiné nám zaručuje právo na svobodu projevu, právo na informace a právo vyjadřovat své názory. Orgánům územní samosprávy ukládá povinnost přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.

Vzhledem k tomu, že stojím o to seznamovat se s názory občanů na správu města, dovoluji si vás pozvat ve čtvrtek 31. 10. 2019 od 17 do 19 hodin na setkání s vámi do salónku Podhorácká restaurace na ulici Lomnická 1776. Vaše názory prodiskutujeme, podělíme se o zkušenosti a zvážíme možnosti jejich prosazování v zájmu města a jejich občanů v Zastupitelstvu města Tišnova.

Jan Křehlík, zatupitel Strany zelených.

Od slov k činům

 

Další článek:
Předchozí článek: